M
27/10/2020 18:49

Nâng cao nhận thức về pháp luật Thuế và Công đoàn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, giai đoạn 2015- 2020, Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Thuế Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố đã được thực hiện hiệu quả ở các nội dung ký kết, trong đó có việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và pháp luật Công đoàn.

Phối hợp thực hiện chính sách thuế và thu kinh phí công đoàn Chú trọng phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và Công đoàn Chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện về Công đoàn Viên chức Thành phố

Trong 5 năm, Cục Thuế Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố; Chi cục Thuế và Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, khu vực đã phối hợp tổ chức 253 cuộc tuyên truyền, 168 lớp tập huấn cho hơn 81.600 lượt doanh nghiệp, gần 16.000 lượt công đoàn cơ sở. Đồng thời thông qua nhiều hình thức phong phú như các buổi tập huấn các văn bản, chính sách mới; qua hệ thống thư điện tử của cơ quan thuế; qua bộ phận một cửa khi doanh nghiệp đến làm hồ sơ thành lập mới; qua các cuộc thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; qua báo, tạp chí chuyên ngành của hai cơ quan …hai bên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu và chấp hành thực hiện chính sách pháp luật về Thuế; tuyên truyền về Luật Công đoàn 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn; Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015, các quyết định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Cục thuế để các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn biết và thực hiện.

Nâng cao nhận thức về pháp luật Thuế và Công đoàn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức và Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh minh họa.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã hệ thống, lựa chọn những nội dung cơ bản của Luật công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, biên soạn tài liệu sử dụng thống nhất trong hệ thống công đoàn, cung cấp để Cục Thuế tuyên truyền, cụ thể là quy định về đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng kinh phí công đoàn và trách nhiệm chăm lo của công đoàn cấp trên cơ sở đối với người lao động của doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, đã tuyên truyền cho gần 30.000 lượt doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã có phản hồi, điện thoại trực tiếp về cơ quan công đoàn để được hướng dẫn đóng kinh phí công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở.

Cục thuế thành phố Hà Nội và các Chi cục thuế đã chỉ đạo các Phòng/đội thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp ngoài việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế còn tuyên truyền Luật công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, hướng dẫn cụ thể việc trích kinh phí công đoàn được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Qua đó, giúp doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn hơn về trách nhiệm và quyền lợi khi trích đóng kinh phí công đoàn và thực hiện nghiêm túc các quy định về đóng kinh phí công đoàn.

Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã đã chủ động đề nghị với cơ quan thuế cùng cấp dành thời gian cho Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã trực tiếp tuyên truyền Luật công đoàn, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủvà các văn bản của Tổng Liên đoàn quy định về tài chính công đoàn tại các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của cơ quan thuế. Qua đó, Liên đoàn Lao động và Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực đã phối hợp tổ chức thành công 168 lớp tập huấn và hội nghị đối thoại, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật thuế, Luật công đoàn cho hơn 47.000 doanh nghiệp trên địa bàn. Một số đơn vị chủ động, tích cực thực hiện phối hợp tuyên truyền tốt như: Liên đoàn Lao động và Chi cục thuế quận Đống Đa, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, huyện Đan Phượng, Gia Lâm…

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn hiểu và nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, Luật Thuế, Luật Công đoàn, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quyền, nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi cho công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn cho cơ quan Công đoàn và thu thuế cho cơ quan Thuế.

P.D

Nguồn :