Nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH tại các huyện ngoại thành Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn Hà Nội, Công an Thành phố đã quán triệt, giao nhiệm vụ đến các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện, Công an cấp xã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương để chỉ đạo các đơn vị có liên quan cùng vào cuộc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo không tích trữ xăng, dầu trong các hộ gia đình Nhiều doanh nghiệp kinh doanh ở Quảng Nam phớt lờ phòng cháy, chữa cháy

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3447/UBND-NC ngày 17/10/2022 về tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm triển khai, quán triệt đến các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã; đồng thời, chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp có kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH trên địa bàn quản lý.

Chỉ huy Công an huyện Quốc Oai cho biết, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản số 3335/UBND-CA ngày 19/10/2022 về việc tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn huyện; Công an huyện Quốc oai cũng đã ban hành Kế hoạch số 1219/CAQO-PCCC&CNCH ngày 14/10/2022 về việc tổng rà soát, kiểm tra về PCCC&CNCH đối với khu dân cư, cơ sở trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Theo đó, quá trình thực hiện tổng ra soát kiểm tra từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022 đã rà soát, xác định đối tượng điều tra cơ bản theo đúng quy định, đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện điều tra cơ bản đều được lập hồ sơ quản lý, sử dụng. Bên cạnh đó, làm tốt công tác nắm tình hình, nắm chắc địa bàn, cơ sở, quy mô, tính chất hoạt động và các điều kiện PCCC của từng loại hình cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

Tính đến thời điểm hiện tại: Số cơ sở thuộc diện quản lý theo Phụ lục I - Nghị định 136/2020/NĐ-CP gồm: 5.277 cơ sở, trong đó: 211 cơ sở thuộc Phụ lục II, 561 cơ sở thuộc Phụ lục III, 4.716 cơ sở thuộc Phụ lục IV. Số xã, thị trấn: 21; số khu dân cư (thôn, xóm, tổ dân phố): 95; Số khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao: 10; Số khu, cụm công nghiệp: 1 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp.

Thông qua tổng ra soát điều tra cơ bản số lượng cơ sở thuộc Phụ lục IV tăng 202 cơ sở. Như vậy có thể thấy qua việc tổng rà soát đã bước đầu mang lại hiệu quả, nhằm mục đích không để lọt đối tượng quản lý, từ đó nâng cao công tác tuyên truyền giúp các cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác PCCC&CNCH, giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ cũng như các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Thực hiên kế hoạch tổng kiểm tra, tính đến thời điểm hiện tại, Công an huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện đã thực hiện kiểm tra được 2334 cơ sở chiểm 44,22% (Trong đó có 39 cơ sở nguy hiểm cháy, nổ), phát hiện 165 hành vi vi phạm, đã tiến hành xử phạt 165 hành vi vi phạm với 90 quyết định xử phạt tổng số tiền là 2.085.150.000đ, tiến hành tạm đình chỉ 11 cơ sở, đã ban hành 2.334 văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ sở khác phục các tồn tại.

Qua công tác kiểm tra an toàn PCCC đơn vị kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại, thiếu sót của cơ sở, giúp các cơ sở nắm bắt được các quy định của pháp luật về PCCC, từ đó cũng nâng cao nhận thức của những người đứng đầu cơ sở về công tác PCCC&CNCH.

Nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH tại các huyện ngoại thành Hà Nội
Qua công tác kiểm tra an toàn PCCC đơn vị kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại, thiếu sót của các cơ sở để kịp thời khắc phục

Tượng tự, Công an huyện Hoài Đức đã thực hiện nghiêm túc và quyết liệt kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn.

Tính đến ngày 12/11/2022, toàn huyện Hoài Đức đã tổ chức kiểm tra 2.662/4.898 cơ sở, đạt 54,3%, trong đó: kiểm tra 421/719 cơ sở Phụ lục III (đạt 58,5%), 2.241/4.179 cơ sở Phụ lục IV (đạt 53,6%). Qua kiểm tra phát hiện 1.200 vi phạm về PCCC, xử phạt 180/1.200 hành vi vi phạm (chiếm 15%) với số tiền xử phạt 931.600.000 đồng.

Qua kiểm tra, đánh giá cụ thể, chính xác điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Điều 12 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; việc có (không) lập hồ sơ theo dõi quản lý về PCCC&CNCH của cơ sở; việc đảm bảo yêu cầu về đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; việc bố trí mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; việc trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC&CNCH… Từ đó, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trong việc không chấp hành quy định an toàn PCCC&CNCH.

Để thực hiện tốt đợt cao điểm, thời gian tới Công an các huyện ngoại thành sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ sở, người dân trong thực hiện các quy định về PCCC&CNCH; tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở đáp ứng yêu cầu trong công tác PCCC&CNCH.

Chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai đồng bộ, xử lý triệt để các cơ sở xây dựng không phép, trái phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, hành lang bảo vệ đê, lưới điện, sai mục đích sử dụng đất,... Phối hợp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Quá trình kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC&CNCH, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định; giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở.

Theo báo cáo của Công an Hà Nội: Qua 1 tháng triển khai thực hiện, kết quả, tính từ ngày 15/10/2022 đến ngày 12/11/2022, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn Thành phố là 132.178 cơ sở (tăng 3.568 cơ sở so với thời điểm 15/10/2022), bao gồm các cơ sở thuộc các Phụ lục I, II, III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; cơ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp; cơ sở trong khu dân cư và được phân cấp quản lý theo quy định.

Về kết quả kiểm tra an toàn PCCC&CNCH, tính từ ngày 15/10/2022 đến ngày 12/11/2022, Công an thành phố đã kiểm tra 65.887 cơ sở (đạt 50% chỉ tiêu toàn đợt). Qua kiểm tra, phát hiện, ban hành 3.522 quyết định xử phạt xử phạt/ 4.431 hành vi vi phạm, với tổng số tiền phạt: 28.826.750.000 đồng. Đồng thời, tham mưu chính quyền các cấp ban hành 18.520 văn bản kiến nghị; tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở, đình chỉ hoạt động 339 cơ sở...

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú

Mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú

(LĐTĐ) Theo Thông tư 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 5/2/2023, mức lệ phí đăng ký cư trú và các đối tượng được miễn lệ phí đăng ký ...
Thanh niên Thanh Oai lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

Thanh niên Thanh Oai lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

(LĐTĐ) Hòa cùng không khí giao nhận quân năm 2023 của thành phố Hà Nội, sáng 6/2, tại Sân vận động huyện Thanh Oai có rất đông người dân và người ...
Quảng Bình: Hơn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ

Quảng Bình: Hơn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân, ngày (6/2) tại tỉnh Quảng Bình tổ chức giao nhận 1.131 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong ...
Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nhận thưởng nóng 1 tỷ đồng từ Nutrilite

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nhận thưởng nóng 1 tỷ đồng từ Nutrilite

(LĐTĐ) Ngày 6/2, Nutrilite - thuộc thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway trao tặng 1 tỷ đồng đến hai Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp ...
Tuổi trẻ Thanh Trì vững bước quân hành

Tuổi trẻ Thanh Trì vững bước quân hành

(LĐTĐ) Mang theo những tình cảm hậu phương với biết bao kỳ vọng, gửi gắm, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, 175 tân binh huyện Thanh Trì càng tràn ...
Thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

Thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Sáng nay (6/2), huyện Mê Linh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn 182 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng ...
Tân binh huyện Thạch Thất sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tân binh huyện Thạch Thất sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Sáng 6/2, huyện Thạch Thất tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ...

Tin khác

Hà Nội: Nhếch nhác xung quanh công viên Cầu Giấy sau khi tháo rào sắt

Hà Nội: Nhếch nhác xung quanh công viên Cầu Giấy sau khi tháo rào sắt

(LĐTĐ) Những ngày đầu năm Quý Mão 2023, nhiều người khi đi qua công viên Cầu Giấy (Hà Nội) khá bất ngờ khi gần 50% lượng hàng rào sắt tại đây đã được tháo dỡ để tạo không gian mở, phục vụ miễn phí người dân. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vỉa hè công viên Cầu Giấy bị lạm dụng, trở thành bãi đỗ xe tự phát, hàng quán mọc lên khiến không gian trở nên nhếch nhác.
Đảm bảo an ninh trật tự cho Phật tử, du khách thập phương khi đến chùa Quán Sứ

Đảm bảo an ninh trật tự cho Phật tử, du khách thập phương khi đến chùa Quán Sứ

(LĐTĐ) Hà Nội là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, tâm linh nổi tiếng khắp cả nước nên gần như thông lệ cứ vào dịp đầu năm mới, hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi nô nức về du xuân, vãn cảnh. Để người dân và du khách được yên tâm du xuân, thành phố Hà Nội đã tăng cường lực lượng, triển khai các phương án tạo mọi điều kiện, tâm lý thoải mái và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Thị trấn Quang Minh xây dựng đô thị văn minh từ các "Tuyến đường hoa kiểu mẫu"

Thị trấn Quang Minh xây dựng đô thị văn minh từ các "Tuyến đường hoa kiểu mẫu"

(LĐTĐ) Nhờ sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của doanh nghiệp; đồng thuận của người dân, việc xây dựng "Tuyến đường hoa kiểu mẫu" ở thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt đô thị thêm khởi sắc, hình thành nếp sống văn minh cho người dân địa phương.
Hà Nội sẽ thanh tra các dự án sử dụng vốn ngân sách tại 7 quận, huyện

Hà Nội sẽ thanh tra các dự án sử dụng vốn ngân sách tại 7 quận, huyện

(LĐTĐ) Theo kế hoạch thanh tra năm 2023, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại 7 quận, huyện: Hoàng Mai, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Thạch Thất, Hoài Đức, Gia Lâm, Ứng Hòa…
Hà Nội: Di dời các hộ dân khỏi nhà chung cư cấp độ D chậm nhất trong quý I/2023

Hà Nội: Di dời các hộ dân khỏi nhà chung cư cấp độ D chậm nhất trong quý I/2023

(LĐTĐ) Để đảm bảo kế hoạch cải tạo chung cư cũ, bốn khu nhà chung cư cũ được xác định nguy hiểm cấp D tại Hà Nội gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh và Bộ Tư pháp, chính quyền địa phương sẽ lên phương án di dời dân khỏi nhà chậm nhất trong quý I/2023.
Công khai 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo điều kiện PCCC

Công khai 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo điều kiện PCCC

(LĐTĐ) Công an quận Thanh Xuân vừa báo cáo, thông báo có 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quận không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo quy định.
Đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới sai phạm và khởi tố 248 bị can

Đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới sai phạm và khởi tố 248 bị can

(LĐTĐ) Chiều 2/2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, phóng viên đặt câu hỏi đối với Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về việc điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới hiện nay ra sao và giải pháp của các bộ, ngành liên quan như thế nào để việc điều tra vẫn diễn ra bình thường nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của các trung tâm đăng kiểm này?
Quyết tâm lập lại trật tự đô thị ngay từ đầu năm

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị ngay từ đầu năm

(LĐTĐ) Ngay từ những ngày đầu năm, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông đã và đang được triển khai thực hiện quyết liệt ở hầu hết các địa phương trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng như các hộ dân kinh doanh, buôn bán chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...
Huyện Mỹ Đức tăng cường phòng, chống cháy nổ tại các di tích

Huyện Mỹ Đức tăng cường phòng, chống cháy nổ tại các di tích

Đầu năm là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội, vì vậy, nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy, nổ, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chú trọng tăng cường công tác công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại các di tích, đền, chùa…
Đồng Nai: Hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng cầu Thống Nhất

Đồng Nai: Hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng cầu Thống Nhất

(LĐTĐ) Ngày 31/1, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai khởi công xây dựng cầu Thống Nhất thuộc dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hoà, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động