M
20/04/2021 22:02

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Ký kết chương trình phối hợp công tác

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp công tác với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, giai đoạn 2021 - 2025.

Tổ chức Lễ gắn biển công trình tại Trường Tiểu học Vĩnh Tuy Nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở trong Tháng Công nhân Hội nghị Ban Chấp hành khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 lần thứ 11

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 04/CTr-LĐTBXH-LĐLĐ ngày 9/3/2021 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành lao động, thương binh và xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Ký kết chương trình phối hợp công tác
Liên đoàn Lao động và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hai Bà Trưng ký kết chương trình phối hợp công tác.

Đồng thời, phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi cơ quan trong triển khai, thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội Luật An toàn vệ sinh lao động. Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Chương trình phối hợp gồm 5 nội dung: Xây dựng chính sách pháp luật, các chương trình, kế hoạch của Thành phố, Quận có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác quan hệ lao động và an toàn vệ sinh lao động; phối hợp tổ chức Hội thi thợ giỏi và nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động; chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động và con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Liên đoàn Lao động quận tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao động về việc thực hiện pháp luật lao động, việc làm, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động để cung cấp thông tin, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận cho biết, sau khi ký kết hai đơn vị sẽ tích cực phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân quận thanh tra, kiểm tra chuyên đề về thực hiện pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động mỗi năm ít nhất từ 25 - 30 đơn vị, doanh nghiệp vào Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và kiểm tra đột xuất (nếu có).

Tổ chức tuyên truyền các chính sách pháp luật về lao động việc làm trên cổng thông tin điện tử về việc làm; tổ chức các phiên giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn quận,...

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về: Tổ chức hoạt động đối thoại; thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức Hội nghị người lao động, lấy ý kiến góp ý của tổ chức Công đoàn cơ sở trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung vào các quy chế, nội quy lao động của đơn vị nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động.

Thường xuyên nắm bắt tình hình công nhân lao động thiếu việc làm, lao động thất nghiệp và lao động có nhu cầu đào tạo, đào tạo lại để có biện pháp giúp đỡ và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật lao động.

Hoàng Anh

Nguồn :