Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: Góc nhìn từ đô thị Thủ đô thời hội nhập

Kỳ cuối: Để tiếng Việt được “tỏa sáng” ở các tuyến phố, đô thị Hà Nội

(LĐTĐ) Một trong những quan điểm chủ đạo và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được Đảng ta xác định là: “Khơi dây mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh… Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Và để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, nên chăng các tầng lớp doanh nhân… cần tiên phong trong việc bảo vệ tiếng mẹ đẻ, để tiếng Việt “tỏa sáng” trên những con phố, tòa nhà, thương hiệu sản phẩm đi khắp năm châu!
Kỳ 2: Chữ Việt thân thương sao nỡ ít dùng! Kỳ 1: Để tiếng Việt là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

Người Việt hãy sử dụng tiếng Việt

Là người dân Việt Nam, việc giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ là giữ gìn cội nguồn và một nét văn hóa của dân tộc. Tại sao tại các đất nước như Trung Quốc, Nhận Bản, Hàn Quốc, Lào... các biển quảng cáo, tên các khu chung cư, quán ăn lại rất ít tiếng nước ngoài mà chỉ có tiếng phổ thông? Bởi họ rất tôn trọng tiếng mẹ đẻ. Tôn trọng văn hóa nước họ.

Kỳ cuối: Để tiếng Việt được “tỏa sáng” ở các tuyến phố, đô thị Hà Nội
Từ biển hiệu đến tên khu chung cư cũng đều sử dụng tiếng Anh. (Ảnh: P.Linh)

Ở nước ta, về quy định biển hiệu, theo Luật Quảng cáo: “Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt”. Quy định là vậy, song hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nào thực hiện. Các biển hiệu, biển quảng cáo trên các tuyến phố của Thủ đô vẫn sính sử dụng tiếng Tây, trong đó đa số sử dụng tiếng Anh…

Đối với các khu chung cư, khu đô thị mới các nhà đầu tư cũng sính đặt tiếng Anh cho “tây hóa” để thể hiện sự đẳng cấp. “Đẳng cấp” chưa thấy đâu, nhưng sâu xa có thể là sự “xấu hổ”. “Mang chuông đi đánh xứ người”, chẳng cần nói đâu xa, chỉ cần ở một hội chợ thương mại nào đó, nếu các sản phẩm các nước đều đề tiếng nước họ, còn sản phẩm nước nhà cứ “mặc sức” đề tiếng Tây (thương hiệu) thì các bạn quốc tế sẽ nghĩ thế nào? Tương tự, các du khách nước ngoài, bạn bè quốc tế đi dạo phố mà cứ đập vào mắt những biển hiệu, cửa hàng, khu đô thị chỉ toàn thấy tiếng Tây… Ừ thì tiện ích đối với họ, song liệu trong sâu thẳm họ sẽ nghĩ về chúng ta ra sao?

Nhớ lại gần Tết năm 2019, trong lần dự Tất niên với các bạn học cũ, vô tình tại đây cũng có một nghiên cứu sinh đến từ Nhật Bản được mời tham gia, sau đủ thứ câu chuyện cuối năm, khi bàn đến vấn đề văn hóa, bạn nghiên cứu sinh Nhật nhận xét: “Ở các đô thị của Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng quá dễ dãi trong việc sử dụng tiếng nước ngoài. Điều này chưa hẳn đã hay đâu! Vì văn hóa là hồn cốt của một dân tộc; đô thị là bộ mặt của thành phố, cũng là nơi “dẫn dắt” câu chuyện về văn hóa đất nước”. Một nhận xét ngắn, đủ và rất đắt khiến tôi không khỏi nhói lòng!

Kỳ cuối: Để tiếng Việt được “tỏa sáng” ở các tuyến phố, đô thị Hà Nội
Các quán, các cơ sở làm đẹp cũng đều sử dụng tiếng Tây. (Ảnh: P.Linh)

Trong bài nói chuyện của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1996 cũng đã khái quát việc cần làm để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đó là: Phải “giữ gìn và phát triển vốn chữ của ta; phải “nói và viết đúng phép tắc của tiếng ta; phải “giữ gìn bản sắc, tinh hoa, phong cách của tiếng ta trong mọi thể loại văn (văn nghệ, chính trị, khoa học, kĩ thuật...).

Để bảo vệ tiếng mẹ đẻ, tháng 11 năm 2016, tại Hội thảo khoa học "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng" do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội Ngôn ngữ học, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều đại biểu đã đề xuất cần thiết phải có Luật ngôn ngữ để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như ngoài xã hội. Song đến nay, Luật ngôn ngữ vẫn chưa được ban hành.

Trao đổi về vấn đề chuẩn hóa sử dụng ngôn ngữ, Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Trên thế giới, nhiều nước đã ban hành Luật ngôn ngữ (liên quan đến ngôn ngữ hành chính, ngôn ngữ chính thức, ngôn ngữ trong dịch vụ dân sự) như Bỉ, Belarus, Canada, Ấn Độ, Ireland, Kyrgyzstan, New Zealand, Phần Lan, Malta, Na Uy… trong khi Việt Nam chưa có bộ luật nào liên quan đến lĩnh vực này”. Một số học giả cũng đồng ý quan điểm trên và đề nghị khi chưa luật thì cũng sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng tiếng nước ngoài. Không thể để xảy ra tình trạng hỗn tạp trong việc sử dụng ngôn ngữ nước ngoài như hiện tại. Đối việc đặt tên biển hiệu, biển quảng cáo, chung cư, đô thị cũng vậy. Đã đến lúc phải có quy chuẩn, đưa vào khuôn khổ.

“Việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ không chỉ là bảo vệ một nền văn hóa của dân tộc mà còn thể hiện được tình yêu nước, như lời thề trịnh trọng của nhà văn Phạm Quỳnh: “Tiếng ta còn, nước ta còn”. Doanh nhân là những người có tinh thần yêu nước nồng nàn càng phải tiên phong trong việc giữ gìn, phát huy giá trị tiếng mẹ đẻ”, một chuyên gia ngôn nữ bình luận.

Thủ đô nên tiên phong ban hành chế tài về sử dụng tiếng, chữ viết nước ngoài

Hà Nội là thành phố trên 1.000 năm tuổi, vì vậy phải xây dựng văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến. Không những thế, Hà Nội là Thủ đô của cả nước lại càng phải coi trọng yếu tố văn hóa để du khách nước ngoài khi đặt chân đến thành phố không chỉ hiểu về văn hóa Hà Nội mà chỉ “nhìn” qua Hà Nội, trong đó có bộ mặt đô thị còn hiểu hơn về văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Kỳ cuối: Để tiếng Việt được “tỏa sáng” ở các tuyến phố, đô thị Hà Nội
Mong rằng khi đô thị Hà Nội càng phát triển, một ngày không xa ta lại được nhìn thấy tiếng Việt, chữ Việt "tỏa sáng" tại các tòa chung cư, các khu đô thị, các tuyến phố của Thủ đô. (Ảnh Bắc - Quế).

Trong các lần đến thăm, làm việc với Đảng bộ và chính quyền Thành phố, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều tin tưởng và kỳ vọng: “Hà Nội là Thủ đô của cả nước nên phải đi trước, về trước trong các phong trào”. Thấm nhuần tư tưởng của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, Hà Nội luôn tiên phong và đề cao sự nghiệp xây dựng, phát triển và gìn giữ văn hóa. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề phương hướng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nhằm cụ thể hóa phương hướng này, năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc thành phố” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa người Hà Nội”. Với việc banh hành hai Bộ Quy tắc này, Hà Nội là địa phương đầu tiên cả nước ban hành các bộ quy tắc liên quan đến văn hóa, ứng xử văn hóa.

Tiếp tục mục tiêu phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Thiết nghĩ, để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bản năng văn hóa Thăng Long - Hà Nội cũng như thiết lập lại trật tự, văn minh đô thị, bên cạnh việc thực hiện các Bộ Quy tắc trên, nên chăng Hà Nội cần phải tiên phong bằng việc ban hành chế tài về quy định sử dụng tiếng nước ngoài, chữ nước ngoài trên địa bàn Thành phố, trong đó có các công trình xây dựng, bảng quảng cáo, biển hiệu cửa hàng, cơ quan, doanh nghiệp, các khu đô thị, chung cư… Kiên quyết nói không với việc lạm dụng ngôn ngữ nước ngoài, chữ nước ngoài tại các công trình kiến trúc, các khu đô thị, các tuyến phố. Đồng thời, phải chuẩn hóa giữa sử dụng chữ viết tiếng Việt, tiếng Tây tại các biển hiệu siêu thị, cửa hàng, đơn vị, doanh nghiệp.

Hà Nội là Thủ đô của cả nước, Hà Nội sẽ đi trước trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nếu làm được điều này, chúng ta tin tưởng rằng không lâu nữa đi trên các con phố của Thủ đô thân yêu bên cạnh tự hào về Thành phố phát triển ta càng thêm tự hào vì đâu đâu, từ các tòa chung cư đời mới, các khu đô thị, biển hiệu, cửa hàng tiếng Việt “lấp lánh” tỏa sáng trong ánh đèn đêm! Hà Nội càng trở nên đẹp hơn, tự hào hơn!

P.Linh - L.Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuyển Việt Nam vào bảng đấu khó tại AFF Cup 2020

Tuyển Việt Nam vào bảng đấu khó tại AFF Cup 2020

(LĐTĐ) Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B, gặp những đối thủ quen thuộc, từng chạm trán tại vòng loại thứ 2 World Cup ...
Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly

Tết Trung thu của các em thiếu nhi ở bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly

(LĐTĐ) Mùa Trung thu “đặc biệt” diễn ra trong hoàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ động phương án triển khai các nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Chủ động phương án triển khai các nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 21/9, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch ...
Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng giãn cách, giao thông đông nhưng không ùn tắc

Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng giãn cách, giao thông đông nhưng không ùn tắc

(LĐTĐ) Ngày 21/9, Hà Nội thực hiện không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di ...
Xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì): Nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19, xây dựng nông thôn mới

Xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì): Nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19, xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã miền núi Khánh Thượng đã và đang tập trung lực lượng vừa tích cực phòng, chống dịch ...
Hiện tượng Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường BĐS và tài chính toàn cầu?

Hiện tượng Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường BĐS và tài chính toàn cầu?

(LĐTĐ) Nguy cơ sụp đổ của tập đoàn bất động sản Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường bất động sản, tài chính toàn cầu, liệu Việt Nam có ...
Không để học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường

Không để học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm ...

Tin khác

Người dân Thủ đô háo hức đi cắt tóc, gội đầu sau nhiều ngày "ai ở đâu, ở đó"

Người dân Thủ đô háo hức đi cắt tóc, gội đầu sau nhiều ngày "ai ở đâu, ở đó"

(LĐTĐ) Sau 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, sáng nay (21/9), nhiều người dân trên địa bàn Hà Nội vui mừng, phấn khỏi khi Thành phố bắt đầu nới lỏng giãn cách. Nhiều dịch vụ được mở cửa, hàng cắt tóc từ sáng sớm đã làm việc không ngơi tay.
“Giữ lửa” nghệ thuật truyền thống

“Giữ lửa” nghệ thuật truyền thống

(LĐTĐ) Trong thời buổi các loại hình giải trí thời thượng lấn át, thì điều đáng mừng là vẫn còn không ít nghệ nhân đang âm thầm “giữ lửa” những tinh túy văn hóa phi vật thể. Không ồn ào, náo nhiệt nhưng họ là những người đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy lại các di sản văn hóa đó tới thế hệ kế cận.
Mùa Trung thu đặc biệt

Mùa Trung thu đặc biệt

(LĐTĐ) Đêm nay Tết Trung thu, Thành phố sẽ không có các chuỗi hoạt động nhộn nhịp tại Phố cổ, cũng không có các hoạt động bày cỗ trông trăng, rước đèn ông sao, hay tổ chức văn nghệ tại các khu dân cư... Tuy nhiên, cũng giống như khai giảng online, đêm rằm Trung thu này, các em vẫn cảm nhận được một mùa Trung thu đặc biệt.
“Gỡ rối” cho các di tích, bảo tàng ở Thủ đô

“Gỡ rối” cho các di tích, bảo tàng ở Thủ đô

(LĐTĐ) Công chúng, khách tham quan luôn là mục tiêu “sống còn” của mỗi di tích, bảo tàng. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các điểm đến này trên địa bàn Thủ đô đang từng bước thay đổi, nhất là ứng dụng công nghệ trong trưng bày và giới thiệu trưng bày để khả năng kết nối, tương tác với công chúng.
Các trường tiểu học quận Long Biên chung tay lan tỏa yêu thương, đẩy lùi dịch Covid-19

Các trường tiểu học quận Long Biên chung tay lan tỏa yêu thương, đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với mục tiêu kết nối, lan tỏa yêu thương, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đã chủ trì, phối hợp với một số trường tiểu học trên địa bàn như Sài Đồng, Giang Biên, Lê Quý Đôn huy động nguồn lực, trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người thuê trọ, người khuyết tật... đang sinh sống tại quận Long Biên.
Quyết sách đúng từ lòng dân!

Quyết sách đúng từ lòng dân!

(LĐTĐ) Không chỉ có người trẻ mà những người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn cũng tích cực, chủ động đăng ký, đến các địa điểm tiêm chủng gần nhất để tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chủ trương của Thành phố. Điều đó cũng cho thấy mong muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng xuất phát từ nhận thức đúng đắn, sự tin tưởng vào cơ quan chức năng và sự đồng lòng của người người dân Hà Nội.
Lan tỏa tinh thần yêu thương trong mùa dịch

Lan tỏa tinh thần yêu thương trong mùa dịch

(LĐTĐ) Thời gian qua, để chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch cũng như chăm lo đời sống cho nhân dân, Tổ phụ nữ Nhà chung cư CT36 - phường Xuân La (quận Tây Hồ) đã phát huy vai trò, trách nhiệm, có nhiều hoạt động thiết thực, cách làm hay lan tỏa yêu thương đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tuổi trẻ Thủ đô "xuất quân" hỗ trợ đợt cao điểm chống dịch Covid-19

Tuổi trẻ Thủ đô "xuất quân" hỗ trợ đợt cao điểm chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đồng hành cùng hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong giai đoạn mới của công tác phòng, chống dịch Covid-19, hàng ngàn bạn trẻ ở Hà Nội đã lên đường tình nguyện tham gia hỗ trợ các quận, huyện với chiến dịch "Tuổi trẻ Thủ đô - 7 ngày cao điểm cùng Thành phố hỗ trợ tiêm chủng, truy vết F0", do Thành đoàn Hà Nội phát động.
Người cao tuổi phấn khởi được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Người cao tuổi phấn khởi được tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 10/9, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm chủng và xét nghiệm diện rộng cho người dân. Nhiều người dân, đặc biệt người cao tuổi rất phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng dịch.
Chuyện về người lính chống dịch ở Thủ đô

Chuyện về người lính chống dịch ở Thủ đô

(LĐTĐ) Thấm nhuần tư tưởng “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của người lính giữa thời bình. Họ sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, không so tính thiệt hơn, lặng lẽ cống hiến trên trận tuyến không tiếng súng. Những việc làm của các anh đã để lại trong lòng người dân, nhất là những công dân về cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Phú Thượng những tình cảm sâu đậm, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Xem thêm
Phiên bản di động