M
28/02/2021 14:42

[INFOGRAPHIC]: Một số thay đổi liên quan đến xếp lương giáo viên; bảo hiểm xe máy bắt buộc có hiệu lực từ tháng 3/2021

(LĐTĐ) Từ tháng 3/2021 là thời điểm một số chính sách mới có hiệu lực; trong đó có việc quy định cách xếp lương giáo viên từ mầm non đến trung học cơ sở công lập; chính sách về bảo hiểm xe máy bắt buộc.

Q.Nam

Nguồn :