M
12/10/2020 15:46

Infographic: Chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế Thủ đô đến năm 2025

(LĐTĐ) Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 với 4 nhóm kinh tế, văn hóa – xã hội, quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, xây dựng đảng với 20 chỉ tiêu cụ thể.

Đức Hà

Nguồn :