M
27/03/2020 17:35

Infographic: Chỉ đạo của Thủ tướng tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung nơi đông người

(LĐTĐ) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong thời gian 2 tuần tới, chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên 20 người. Thời gian thực hiện biện pháp này là từ 0h ngày 28/3/2020.

Nguồn :