M
07/06/2021 08:56

Huyện Sóc Sơn: Bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tại 4 xã

(LĐTĐ) Ngày 6/6, 6 đơn vị bầu cử thuộc 4 xã của huyện Sóc Sơn đã tiến hành bầu cử bổ sung để cử tri địa phương lựa chọn ra những đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Huyện Thanh Oai: Bầu bổ sung 3 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã Cử tri đồng tình, ủng hộ việc bỏ phiếu lại Khai trừ hai đảng viên liên quan sai phạm tại Tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt

Căn cứ Hướng dẫn số 162/HD-UBBC-NV của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và Điều 79 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trên địa bàn huyện Sóc Sơn có 6 đơn vị bầu cử thuộc 4 xã: Hồng Kỳ, Việt Long, Đông Xuân, Minh Trí phải thực hiện bầu cử bổ sung theo quy định.

Huyện Sóc Sơn: Bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tại 4 xã
Cử tri đơn vị bầu cử số 7 xã Minh Trí bỏ phiếu bầu thêm đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đơn vị bầu cử này phải tổ chức bầu bổ sung do trong cuộc bầu cử đầu tiên (ngày 23/5), số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu.

Tổng số cử tri của 6 đơn vị bầu cử gồm 4.561 cử tri. Cử tri các địa phương bỏ phiếu để bầu thêm 7 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, xã Minh Trí bầu 1 đại biểu, 3 xã còn lại gồm: Hồng Kỳ, Việt Long, Đông Xuân, mỗi địa phương bầu bổ sung 2 đại biểu.

Đúng 6h30 ngày 6/6, các khu vực đã bỏ phiếu đã tổ chức khai mạc đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, đúng yêu cầu phòng, chống dịch.

Theo Trưởng phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn Nguyễn Hồng Sơn, công tác tổ chức bầu cử bổ sung diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.

"Tổng số cử tri đi bầu cử thêm tại 6 đơn vị bầu cử tính đến 19h ngày 6/6 là 4.272/4.561 cử tri, đạt tỷ lệ 93,66%. Đơn vị bầu cử số 4 (xã Việt Long) có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất với 1.033/1.036 cử tri, đạt tỷ lệ 99,71%. Nơi có tỷ lệ cử tri đi bầu bổ sung thấp nhất là tại đơn vị bầu cử số 3 (xã Hồng Kỳ) với 499/671 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 74,37%", ông Sơn cho biết thêm.

Huyện Sóc Sơn: Bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tại 4 xã
Cử tri đơn vị bầu cử số 1 xã Đông Xuân nghiên cứu lựa chọn đại biểu.

Ghi nhận tại các khu vực bỏ phiếu cho thấy ngày bầu cử bổ sung tại huyện Sóc Sơn diễn ra theo đúng trình tự, tuân thủ nghiêm các quy định bầu cử. Cử tri các địa phương tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

Đặc biệt, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được các địa phương hết sức chú trọng, cử tri đến bỏ phiếu đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách… nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch. Đồng thời tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng được đảm bảo trong suốt quá trình diễn ra bầu cử…

Ngọc Lan - Phương Ngân

Nguồn :