M
08/04/2020 13:23

Hỗ trợ tối đa các dự án đầu tư theo phương thức xã hội hóa

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát toàn bộ các dự án, các thủ tục đầu tư đang giải quyết nhằm có các biện pháp tạo điều kiện cao nhất để hỗ trợ các dự án đầu tư FDI, dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án đầu tư công trình công cộng theo phương thức xã hội hóa, dự án an sinh xã hội triển khai thực hiện.

ho tro toi da cac du an dau tu theo phuong thuc xa hoi hoa Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ
ho tro toi da cac du an dau tu theo phuong thuc xa hoi hoa Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
ho tro toi da cac du an dau tu theo phuong thuc xa hoi hoa Nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 7/4/2020 về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát toàn bộ các dự án đầu tư FDI, dự án đầu tư ngoài ngân sách đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết xong, còn tồn đọng đến nay; xác định trạng thái của hồ sơ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, trên cơ sở đó có phương án giải quyết dứt điểm, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/4.

Tổng hợp các trường hợp khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các Luật, Nghị định, tham mưu UBND Thành phố đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết.

ho tro toi da cac du an dau tu theo phuong thuc xa hoi hoa
Các cơ quan, đơn vị có biện pháp tạo điều kiện cao nhất để hỗ trợ các dự án đầu tư công trình công cộng theo phương thức xã hội hóa. (Ảnh Mạnh Tiến)

Các cơ quan, đơn vị (Sở, ngành và quận huyện thị xã) thực hiện lập đề xuất dự án và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt đề xuất dự án, danh mục dự án để công bố lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đối với các dự án đầu tư theo hình thức FDI, các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, môi trường, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và các lĩnh vực khuyến khích đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Qua đó, nhằm ổn định, phát triển sản xuất – kinh doanh, an sinh xã hội (ưu tiên dành quỹ đất, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tư nhân thực hiện đầu tư các lĩnh vực nêu trên để Nhà nước tập trung vốn ngân sách đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng, thiết yếu khác); tạo điều kiện tối đa về thời gian, con người, thủ tục để giải quyết hồ sơ các dự án đầu tư này.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm rà soát, khẳng định sự phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt đối với các dự án kêu gọi đầu tư nêu trên; Rà soát các các địa điểm đất khác, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, để thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh mục kêu gọi đầu tư đối với các loại hình dự án nêu trên, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/4.

Đồng thời, rà soát, thống kê toàn bộ các đồ án quy hoạch đã được giao nghiên cứu, đề xuất hoặc thẩm định (bao gồm các dự án sử dụng ngân sách và dự án ngoài ngân sách); khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục (xong trước ngày 31/5) để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Người đứng đầu Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện lập và trình phê duyệt đề xuất dự án, danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án sử dụng đất nêu trên; kịp thời tổng hợp các vướng mắc, khó khăn báo cáo UBND Thành phố để xem xét xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt: thực hiện theo Điều 73, 74 Mục 3, Chương V, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020, Danh mục các dự án thu hồi, chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 được Hội đồng nhan dân Thành phố thông qua, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; các quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội; Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án.

Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thành lập, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, logicstic… trên địa bàn Thành phố theo quy hoạch.

Chủ chì, phối hợp Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các biện pháp hỗ trợ thuận lợi để dự án đầu tư phát triển hệ thống điện đang triển khai, chuẩn bị triển khai và dự án đầu tư mới được triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế và ổn định xã hội trên địa bàn Thành phố.

Mạnh Quân

Nguồn :