M
25/12/2019 14:11

Hiệu quả từ mô hình điểm trong công tác gìn giữ vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Từ hiệu quả của các mô hình, Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận Long Biên đã chỉ đạo ra mắt và tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ tình nguyện vì vệ sinh môi trường của 14 phường. Phường Việt Hưng là đơn vị đầu tiên của quận ra mắt câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường với nhiều hoạt động hiệu quả.  

V.Minh

Nguồn :