M
22:11 | 26/12/2019

Hiệu quả từ mô hình “Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh” tại cộng đồng

(LĐTĐ) “Ðịa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” tại cộng đồng được hiểu là nơi trú ẩn khẩn cấp cho nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, do đó đây phải là những nơi đem đến sự an toàn cho các nạn nhân. Với mục đích đó, mô hình điểm “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” cộng đồng quận Hoàn Kiếm được triển khai thực hiện thí điểm từ tháng 8/2018 tại 360 Phúc Tân (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.

Nguyễn Hoa - Lương Hằng

Nguồn :