M
23/04/2020 18:49

Hà Nội: Lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngoài “nhiệm vụ kép” vừa lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vừa khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, từ nay đến cuối năm 2020, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Trong đó, Hà Nội xác định, công tác cán bộ phải kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ phải có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

ha noi lua chon can bo co du pham chat va nang luc hoan thanh nhiem vu Hồ Gươm phủ sắc vàng mùa sấu thay lá
ha noi lua chon can bo co du pham chat va nang luc hoan thanh nhiem vu Hà Nội nới lỏng cách ly xã hội nhưng nghiêm cấm quán nước vỉa hè và tụ tập đông người
ha noi lua chon can bo co du pham chat va nang luc hoan thanh nhiem vu Hà Nội dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong quý I/2020, với tinh thần chủ động, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ cấp bách, như: Phòng, chống dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế, Thành ủy, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và tích cực chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

ha noi lua chon can bo co du pham chat va nang luc hoan thanh nhiem vu

Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) diễn ra ngày 22/4

Đến hết quý I/2020, toàn Đảng bộ thành phố có 16.317/17.116 chi bộ tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 95,33%; có 83/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt 93,26%. Các đại hội đều được tổ chức đúng quy định, trang trọng. Công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành nghiêm túc, chất lượng.

Cùng đó, nhằm chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, trong quý I, Ban Thường vụ Thành uỷ điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử 44 đồng chí; quyết định nghỉ hưu 04 đồng chí.

Song song với việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; nhất là chỉ đạo các cấp ủy địa phương, đơn vị và soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo, tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thành phố đã chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp; Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất; chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã;…

Về công tác kiểm tra, giám sát, các cấp uỷ đã tiến hành kiểm tra 334 tổ chức đảng và 22 đảng viên; giám sát 186 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó kiểm tra đối với 2 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 19 tổ chức đảng và 41 đảng viên.

Cũng trong quý I/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo triển khai sắp xếp các thôn, tổ dân phố và xã, phường, thị trấn gắn với sắp xếp, kiện toàn các chi bộ địa bàn dân cư và thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Sau sắp xếp, toàn thành phố đã giảm 2.708 thôn, tổ dân phố (giảm 34%) và giảm 5 xã, phường, thị trấn. 515/579 xã, phường, thị trấn (chiếm 88,9%) đã sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách.

Một trong những điểm nhấn quan trọng khác ở quý I vừa qua là việc Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, ngắn gọn, chất lượng, quy mô phù hợp và đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Từ nay đến cuối năm 2020, Thành ủy Hà Nội xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Ngoài nhiệm vụ kép vừa lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vừa khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Trong đó, Hà Nội sẽ tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, 16 đoàn công tác chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục củng cố các tổ chức Đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng… Về công tác chuẩn bị nhân sự, Hà Nội kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thành phố thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hoàng Phúc

Nguồn :