M
04/12/2020 15:06

Hà Nội kiến nghị tháo gỡ 31 vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

(LĐTĐ) Từ những kết quả nổi bật đạt được trong công tác phối hợp và một số tồn tại, vướng mắc đang gặp phải, thành phố Hà Nội đã kiến nghị, đề xuất Bộ Tài chính tập trung tháo gỡ 31 vấn đề thuộc 5 nhóm lĩnh vực tài chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chia sẻ với người dân bằng tinh thần trách nhiệm, chủ động Hà Nội thành lập và kiện toàn 3 ban chỉ đạo quan trọng Hà Nội sắp miễn nhiệm, bầu nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

Chiều nay (4/12), ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, nhằm tăng cường công tác phối hợp và bàn giải pháp giải quyết căn cơ những vấn đề cấp bách, trọng tâm, trọng điểm đang đặt ra tại Thủ đô.

Hà Nội kiến nghị tháo gỡ 30 vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, những năm qua công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính và thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, từ 2016 đến nay, Hà Nội đều hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách trung ương giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt gần 1.187.619 tỷ đồng, có tốc độ tăng trưởng bình quân 11-12%/năm, chiếm 19% tổng thu ngân sách toàn quốc. Riêng năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng tổng thu ngân sách của Hà Nội ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán.

Về chi ngân sách, trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội ước thực hiện 383.011 tỷ đồng, có tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 7 - 8%/năm và có tỷ lệ so với GRDP là 8,6%. Chi ngân sách đã bám sát dự toán, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, bố trí chi thường xuyên ở mức hợp lý, ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Đáng chú ý, Hà Nội đã thực hiện tiết giảm chi thường xuyên so với dự toán trung ương giao và trong điều hành ngân sách là 16.000 tỷ đồng để có nguồn bổ sung cho đầu tư phát triển.

Theo ông Chu Ngọc Anh, trên cơ sở đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành phố đã chỉ đạo xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách ngay từ quý I/2020 và các phương án cân đối ngân sách các cấp; chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, vừa đảm bảo kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, vừa đảm bảo nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế".

Hà Nội kiến nghị tháo gỡ 5 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trình bày báo cáo

Thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính cũng đã phối hợp có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về giá, phí và lệ phí; sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, quản lý tài sản công và mua sắm tập trung; sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước. "Tính đến nay thành phố đã hoàn thành công tác cổ phần hóa của 01 doanh nghiệp. Trong số 12 doanh nghiệp còn lại, đã lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị 08 doanh nghiệp, còn 04 doanh nghiệp đang đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo kế hoạch", Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông tin.

Theo ông Chu Ngọc Anh, Hà Nội đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ công tin. Thành phố đã đơn giản hoá được 12 thủ tục hành chính lĩnh vực này; triển khai kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 249 dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Chu Ngọc Anh cũng nêu một số khó khăn vướng mắc trong phối hợp giữa Bộ Tài chính và thành phố Hà Nội thời gian qua. Từ đó, Hà Nội đề xuất Bộ Tài chính tháo gỡ 31 vấn đề thuộc 5 nhóm lĩnh vực tài chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, đối với lĩnh vực tài chính ngân sách, Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Quốc hội quan tâm, tạo điều kiện tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố trên mức 35% để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô giai đoạn 2021-2025; tiếp tục quan tâm xem xét các giải pháp tổng thể, đồng bộ để ngăn chặn, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận.

Hà Nội kiến nghị tháo gỡ 5 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính
Quang cảnh cuộc họp

Đáng chú ý, Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành thêm các giải pháp, chế tài xử lý vi phạm, chậm trễ trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; Nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 72/2017/TT-BTC theo hướng để các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tự thẩm định, phê duyệt dự toán thu, chi phù hợp với cơ chế tự chủ của đơn vị; Nghiên cứu, xem xét, hướng dẫn nội dung ứng vốn Quỹ phát triển đất của các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án cấp bách, cấp thiết cần triển khai sớm...

Đối với công tác quản lý, thẩm định về giá, Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét và phối hợp với các bộ có liên quan sửa đổi một số quy định nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế hiện nay. Đáng chú ý, Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính xem xét cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong công tác xây dựng phương án giá tiêu thụ nước sạch để đáp ứng thực tiễn cho địa phương.

Đối với công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và quản lý tài sản công, Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính có báo cáo Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc đang gặp phải; Đồng thời sớm báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định quy định quản lý, sử dụng, khai thác đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước không phải là nhà ở đang giao các công ty quản lý, kinh doanh.

Đối với công tác sắp xếp, cổ phần hoá và quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ ban hành các văn bản sửa đổi cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; đồng thời sớm ban hành các thông tư hướng dẫn theo hướng cụ thể, rõ ràng, thống nhất trong triển khai thực hiện nhằm xử lý triệt để những vướng mắc, bất cập trong thời gian qua, đảm bảo hành lang pháp lý để thực hiện.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất Bộ Tài chính hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia về lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng để thành phố phối hợp triển khai thực hiện như: Tài sản công, thu chi ngân sách, giá cả thị trường, danh mục dùng chung...

Hoàng Phúc

Nguồn :