M
27/05/2021 20:38

Hà Nội: Chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Vượt lên khó khăn chung, các cấp chính quyền, đơn vị, đoàn thể và người dân trên địa bàn Thủ đô, lại càng thêm đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện các giải pháp, nhằm đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh.

Minh Phương

Nguồn :