M
27/02/2021 21:21

Giải quyết kịp thời đơn thư, bảo vệ quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Một kết quả nổi bật trong hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố năm 2020 là đã làm tốt việc tiếp đoàn viên, người lao động; tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, qua đó bảo vệ tốt quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn Kiến nghị thu bổ sung 154,42 tỉ đồng sau kiểm tra Bảo vệ quyền lợi cho trên 5.000 người

Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực sự quan tâm và thường xuyên duy trì công tác tiếp đoàn viên, công nhân viên chức lao động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong việc đảm bảo ổn định tình hình tại địa bàn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Theo đó, năm 2020, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố đã thực hiện tốt và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở làm tốt việc tiếp đoàn viên và người lao động, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phân loại đơn, mở sổ ghi chép, theo dõi chi tiết đơn thư, mời người có đơn lên làm việc làm rõ nội dung đơn, thực hiện ghi biên bản làm việc với người có đơn, đặt lịch làm việc với công đoàn cơ sở, làm việc với người sử dụng lao động để giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết quả, năm qua, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiếp 182 lượt người đến khiếu nại tố cáo. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp 85 lượt, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp 95 lượt, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở tiếp 2 lượt.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp nhận tổng số 142 đơn của cán bộ, đoàn viên và người lao động (khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có 128 đơn, tố cáo có 14 đơn). Trong đó, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố nhận 62 đơn; Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở nhận 76 đơn; Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở nhận 4 đơn.

Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn đã tiến hành xử lý, phân loại đơn, có 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn, chiếm 1,4%; thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác là 140 đơn, chiếm 98,6%.

Trong số 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn bao gồm: 01 đơn nặc danh thuộc thẩm quyền giải quyết của Liên đoàn Lao động Thành phố về giải đáp ý kiến kiến nghị của Công đoàn cơ sở. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Liên đoàn Lao động Thành phố đã được giao cho Uỷ ban kiểm tra tiến hành xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư tồn đọng.

01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh với nội dung “ Đề nghị kiểm tra quy trình bầu chủ tịch ở 1 Công đoàn cơ sở”. Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã làm việc với Công đoàn Công ty làm rõ vấn đề và giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác là 140 đơn, đã được các cấp Công đoàn xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật như: chuyển đơn, hướng dẫn công nhân viên chức lao động gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đối với những đơn có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã được các cấp Công đoàn tham gia với các cơ quan Nhà nước và tổ chức khác để giải quyết.

Kết quả, các cấp Công đoàn đã tham gia giải quyết được 133 đơn, bảo vệ 11 người được trở lại làm việc, 01 người được hạ mức kỷ luật, 78 người được giải quyết về tiền lương, 330 người được giải quyết quyền lợi về trợ cấp thôi việc, 100 người được giải quyết về quyền lợi Bảo hiểm xã hội, 93 người được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm y tế, 290 người được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ là trên 14, 732 tỷ đồng.

Phạm Diệp

Nguồn :