M
11/04/2021 17:04

Gia Lâm: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống

(LĐTĐ) Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên huyện Gia Lâm đã nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội để áp dụng vào thực tiễn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

Huyện ủy Gia Lâm: 186 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng Lãnh đạo huyện ủy Gia Lâm tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng và người cao tuổi Thăm và chúc Tết các gia đình hoạt động cách mạng và bệnh binh tiêu biểu

Mới đây, Huyện ủy Gia Lâm đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 300 đảng viên của 19 Chi, Đảng bộ trực thuộc và hơn 4.000 đảng viên tại 22/22 điểm cầu của Đảng bộ các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Đảng viên của các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Gia Lâm đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông- Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt những những nội dung cơ bản của các văn kiện được trình trong Đại hội như: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia…

Gia Lâm: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống
Quang cảnh hội nghị tại Huyện ủy Gia Lâm

Báo cáo viên chú trọng đi sâu phân tích những vấn đề mới, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược...), để các đại biểu thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng; nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên huyện Gia Lâm nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng từ đó, liên hệ, vận dụng phù hợp các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp thực sự đi vào cuộc sống.

P.Diệp

Nguồn :