EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phía Bắc, thực hiện chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
EVNNPC hoàn thành 20/22 nhiệm vụ chuyển đổi số EVNNPC nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 EVNNPC bắt đầu thực hiện Tháng tri ân khách hàng

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2023

Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 90,38 tỷ kWh, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành kế hoạch EVN giao; trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 61,73% và tăng trưởng giảm 0,11% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 30,81% và tăng trưởng 12,03% so với cùng kỳ, thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm tỷ trọng 3,11% và tăng trưởng 16,67%, thành phần nông lâm ngư nghiệp và hoạt động khác chiếm tỷ lệ nhỏ và tăng trưởng ở mức bình thường hàng năm.

EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;  Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
PC Hòa Bình vệ sinh công nghiệp TBA miễn phí cho khách hàng sử dụng điện

Năm 2023, EVNNPC tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để giảm tổn thất điện năng, kết quả tổn thất điện năng toàn Tổng công ty năm 2023 đạt 4,07%, thấp hơn 0,18% so với kế hoạch EVN giao và giảm 0,03% so với thực hiện năm 2022. Đặc biệt với nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện trung, hạ áp nên tỷ lệ tổn thất lưới điện trung áp Tổng công ty đạt 1,90%, hạ áp đạt 4,4%.

Đối với lưới điện 110kV, Tổng công ty rà soát tại các đơn vị, làm việc với các nhà máy thủy điện để điều chỉnh thời điểm phát đảm bảo không bị vận hành quá tải trên lưới điện 110kV; kiểm tra rà soát tại các điểm đo của các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo số liệu đo đếm chính xác.

Tổng công ty đã yêu cầu các đơn kiện toàn lại Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng đến cấp điện lực, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong ban chỉ đạo theo chỉ đạo của Tổng công ty. Hàng tháng việc đánh giá tổn thất điện năng đi sâu vào thực tiễn, tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các khu vực, các đường dây, trạm biến áp có tổn thất điện năng cao, sản lượng điện năng tổn thất lớn…

EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;  Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Công nhân Điện lực Tp Hạ Long xử lý khiếm khuyết trên lưới điện trung áp

Về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, trong năm 2023 toàn EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2.345 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,52 ngày, giảm 0,24 ngày so với năm 2022, giảm 3,48 ngày so với quy định của EVN.

Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 100%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 100%; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 87,5%, vượt 8,23% so với chỉ tiêu được giao.

Năm 2023, toàn EVNNPC đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) 168.914 lần trên đài phát thanh và loa phường; 1.752 lần trên báo giấy và báo điện tử, 1.319 lần trên đài truyền hình, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 14.549.929 lần. Trong năm, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị truyền hình với chủ đề: Chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Hội nghị được nối cầu truyền hình tới 27 đơn vị có sự tham gia gần 4000 khách hàng lớn, các Ban quản lý các khu công nghiệp, Lãnh đạo các Tỉnh/Thành phố, các sở/ngành có liên quan để cung cấp thông tin về tình hình cung ứng điện và công tác DR để khách hàng chủ động trong sản xuất và sẵn sàng các sự kiện DR khi có yêu cầu.

EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;  Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu sáng cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Đặc biệt là tháng 5 và tháng 6/2023, Tổng công ty đã chỉ đạo rất quyết liệt và có các giải pháp cụ thể trong công tác sử dụng điện tiết kiệm đối với từng đối tượng khách hàng; thành lập ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023. Đết hết tháng 5/2023, 27/27 đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo TKĐ và cung ứng điện. Kết quả TKĐ năm 2023, tổng sản lượng TKĐ toàn EVNNPC là 1.937,39 triệu kWh, đạt 2,15% so với thương phẩm, trong đó TKĐ khối hành chính sự nghiệp là 91,44,582 triệu kWh; chiếu sáng công cộng là 82,83 triệu kWh; sinh hoạt là 500,21 triệu kWh; kinh doanh dịch vụ là 98,02 triệu kWh; sản xuất công nghiệp là 1164,38 triệu kWh.

Về công tác đầu tư xây dựng các dự án 110kV, trong năm, toàn EVNNPC đã thực hiện khởi công được 52, đóng điện 55 dự án, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 34 dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật 46 dự án, hoàn thành 100% theo kế hoạch.

Nhiệm vụ công tác năm 2024

Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVNNPC trong năm tới sẽ chịu nhiều hơn nữa các tác động, ảnh hưởng của yếu tố thị trường, các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập, tham gia sâu rộng hơn vào thị trường toàn cầu. EVNNPC sẽ tiếp tục phải vượt qua hàng loạt các khó khăn, thử thách, nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao.

EVNNPC sẽ triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên nguyên tắc nỗ lực cao nhất đạt mục tiêu nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, giảm thiểu tai nạn trong dân, tai nạn giao thông trong CBCNV, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng….; Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng kết hợp phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Tổng công ty cũng sẽ quyết tâm để hoàn thành đúng tiến độ các dự án đã đưa vào danh mục trọng điểm của Ban chỉ đạo các công trình trong quy hoạch điện lực, các dự án trung hạ áp bao gồm các dự án giải tỏa thủy điện và các khu vực phụ tải tăng cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải và chống quá tải hệ thống điện, đảm bảo vận hành kinh tế hệ thống điện trong Tổng công ty.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 Tổng công ty như sau:

• Điện thương phẩm năm 2024: 97,15 tỷ kWh, tăng trưởng 7,49% so với năm 2023. Một số CTĐL dự kiến tăng trưởng thương phẩm cao: Nghệ An; Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng.

• Phấn đấu các chỉ tiêu DVKH thực hiện đạt và vượt kế hoạch EVN giao năm 2024 theo Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

• Tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa phấn đấu đạt > 94,63%, 100% phương tiện đo trên lưới đảm bảo hiệu lực đo lường.

• Tỷ lệ thu nộp tiền điện luôn đạt từ 99,7% trở lên; Tỷ lệ thu các kỳ đối soát trong tháng đạt 95% trở lên, không phát sinh nợ khó đòi và quá hạn trên 3 tháng.

• Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt phấn đấu đạt > 87,13%.

• Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, cấp độ 4 đạt 100%;

• Tổn thất điện năng năm 2024: 4,0% giảm 0,07% so với thực hiện năm 2023, phấn đấu về đích trước 1 năm so với kế hoạch 5 năm 2021 – 2025.

• NSLĐ theo khách hàng sử dụng điện ≥ 491 khách hàng/lao động;

• Đảm bảo cân bằng tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh điện và sản xuất kinh doanh khác có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

• Thực hiện tiết kiệm 10% định mức chi phí biến động và 10% chi phí SCL;

• Đảm bảo và duy trì hệ số tín nhiệm quốc tế ở mức độ BB hoặc cao hơn.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Resort Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh: Nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Resort Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh: Nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

(LĐTĐ) Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân đảm bảo thiết thực và lan toả

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân đảm bảo thiết thực và lan toả

(LĐTĐ) Ngày 21/4, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Nghệ An: Xúc động, tự hào hình ảnh hàng vạn công nhân lao động chào cờ, hát Quốc ca

Nghệ An: Xúc động, tự hào hình ảnh hàng vạn công nhân lao động chào cờ, hát Quốc ca

(LĐTĐ) Sáng ngày 22/4, trước giờ làm việc, đông đảo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức cho người lao động chào cờ, hát Quốc ca

Tin khác

Resort Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh: Nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Resort Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh: Nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

(LĐTĐ) Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
BIDV QR - siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

BIDV QR - siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

(LĐTĐ) Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.
Ra mắt bộ Hợp đồng bảo hiểm phiên bản thân thiện môi trường

Ra mắt bộ Hợp đồng bảo hiểm phiên bản thân thiện môi trường

(LĐTĐ) Generali Việt Nam tiên phong ra mắt bộ Hợp đồng bảo hiểm phiên bản thân thiện môi trường - bước tiến mới trên hành trình thực hiện cam kết bền vững.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

(LĐTĐ) Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia đi đầu trong ngành bán dẫn, bằng cách nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thay thế cho silicon. Đây là nhận định của các chuyên gia hàng đầu về bán dẫn của Hàn Quốc tại Tọa đàm “Hệ thống bán dẫn tiên tiến cho thế giới bền vững” trong khuôn khổ sự kiện InnovaConnect do Quỹ VinFuture phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 17/4.
Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024

(LĐTĐ) Sáng ngày 13/4/2024, vượt qua nhiều giải pháp xuất sắc, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016 - 2024) Agribank nhận giải thưởng này.
Richell Nhật Bản ra mắt hệ thống phân phối tại Việt Nam

Richell Nhật Bản ra mắt hệ thống phân phối tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) phối hợp với Công ty TNHH Richell Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện giới thiệu nhà phân phối sản phẩm đồ dùng tập uống và ăn dặm kiểu Nhật dành cho trẻ em mang thương hiệu Richell Nhật Bản tại Việt Nam. Đồng thời, ra mắt hệ thống phân phối hàng chính hãng chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm Richell tại Việt Nam.
Chi tiêu “thả ga”, hoàn tiền “cực đã” lên tới 3 triệu đồng cùng thẻ tín dụng quốc tế SHB

Chi tiêu “thả ga”, hoàn tiền “cực đã” lên tới 3 triệu đồng cùng thẻ tín dụng quốc tế SHB

(LĐTĐ) Từ nay đến hết 5/9/2024, những khách hàng mở mới hoặc đang sở hữu một trong những thẻ trong bộ “Gia đình thẻ” tín dụng quốc tế SHB sẽ được hưởng mức ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn lên tới 3 triệu đồng cho các hoạt động chi tiêu mua sắm, ẩm thực...
Xem thêm
Phiên bản di động