M
12/08/2020 16:51

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội bầu khuyết vị trí Bí thư Đảng ủy

(LĐTĐ) Chiều nay (12/8), sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. 

Tạo bứt phá mới trong phát triển kinh tế Thủ đô
Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội
Huyện Hoài Đức điều chỉnh mục tiêu lên quận
Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát y tế tất cả đại biểu dự đại hội Đảng

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 24 đồng chí. Như vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III đã bầu khuyết một đồng chí (Cơ cấu Ban Chấp hành là 25 đồng chí).

4920nco63352
Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ngay sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ. Như vậy, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng khuyết một đồng chí (Cơ cấu Ban Thường vụ là 7 đồng chí).

Đáng chú ý, Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa bầu Bí thư Đảng ủy Khối. Hai đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối là Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Văn Mạch.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí Lương Mạnh Sơn được tín nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất; đồng thời báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 12 đồng chí, 1 đại biểu dự khuyết.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Hoàng Phúc

Nguồn :