M
03/01/2020 22:27

Công đoàn Ban Quản lý Chợ Hôm - Đức Viên: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Năm 2019, Ban Quản lý Chợ Hôm - Đức Viên đã luôn chủ động bám sát sự chỉ đạo, chương trình công tác của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng trong triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại đơn vị. Cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

cong doan ban quan ly cho hom duc vien duoc lien doan lao dong thanh pho tang bang khen Hoạt động Công đoàn hiệu quả từ một bệnh viện tư nhân
cong doan ban quan ly cho hom duc vien duoc lien doan lao dong thanh pho tang bang khen Khai mạc Giải bóng đá truyền thống CNVCLĐ và LLVT quận Hai Bà Trưng lần thứ XVII

Ban Quản lý Chợ Hôm - Đức Viên vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quân - Phó Ban Quản lý Chợ Hôm - Đức Viên báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2019 - phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Chợ Hôm - Đức Viên đã luôn chủ động bám sát sự chỉ đạo, chương trình công tác của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng trong triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại đơn vị. Cán bộ, viên chức, nhân viên đoàn kết, không có cá nhân vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan.

Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng cao. Công đoàn đã phối hợp lãnh đạo chuyên môn động viên cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị; trang bị đầy đủ phương tiện làm việc, sử dụng có hiệu quả quỹ khen thưởng và phúc lợi, tích cực cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động trong điều kiện cho phép.

Với những thành tích đạt được trong công tác chuyên môn và hoạt động Công đoàn năm 2019, tập thể Công đoàn Ban Quản lý Chợ Hôm - Đức Viên được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng bằng khen, đồng chí Bùi Quang Tuấn - Chủ tịch Công đoàn được Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tặng giấy khen có thành tích trong hoạt động Công đoàn.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp kết quả các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, viên chức, người lao động; báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan tại Hội nghị. Đại biểu đã bàn bạc, thảo luận các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; đảm bảo vệ sinh môi trường tại Chợ…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bùi Quang Tuấn - Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua tới các Tổ Công đoàn năm 2020 và ký kết giao ước thi đua giữa Trưởng Ban Quản lý với Chủ tịch Công đoàn và các Tổ chuyên môn.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Hội nghị đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Hoàng Anh

Nguồn :