Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, qua thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2021 cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn.
Các cấp Công đoàn Thủ đô: Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam Đảm bảo chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII

Không có tổ chức, cá nhân vi phạm

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố, trong năm 2021, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố đã giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Theo đó, năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5.600 cuộc. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố kiểm tra 18 cuộc tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra 40 cuộc đồng cấp, kiểm tra 1.012 cuộc tại Công đoàn cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở kiểm tra 4.091 cuộc đồng cấp, kiểm tra 439 cuộc tại Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn.

Chấp hành tốt  Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Ảnh minh họa.

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố cho biết, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở. Các Công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cùng cấp tổ chức đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động, tiếp tục thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm, chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt Nghị định 149/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Cùng với kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, năm qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời Công đoàn cùng cấp, cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của tổ chức Công đoàn.

“Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp luôn xác định đây là nhiệm vụ khó khăn nên cần phải bám sát cơ sở và luôn lắng nghe những phản ánh của cán bộ, đoàn viên; đồng thời, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiểm tra giám sát đột xuất việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn để phát hiện, hướng dẫn, uốn nắn việc chấp hành Điều lệ Công đoàn. Đáng mừng là trong năm qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã thực hiện tốt Điều lệ công đoàn Việt Nam, kịp thời triển khai, quán triệt nghị quyết và các quy định của tổ chức Công đoàn nên không có tổ chức và cá nhân vi phạm” - ông Lương Quang Thành cho biết.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát

Bên cạnh những ưu điểm, theo ông Lương Quang Thành, ở một số Công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại, chẳng hạn như chưa cập nhật đủ số lượng đoàn viên, mã số thẻ trên phần mềm quản lý dữ liệu đoàn viên, số lượng đoàn viên được đổi thẻ đoàn viên còn thấp. Sổ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của một số đơn vị ghi thiếu thành phần chủ tọa, thư ký, họp Ban chấp hành chưa thông qua. Một số cuộc họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ chưa đủ chữ ký của chủ tọa, thư ký cuộc họp.

Một số cuộc họp Ủy ban kiểm tra còn chưa ghi biên bản họp. Một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở trên 25 đoàn viên như được giao. Số cuộc kiểm tra Công đoàn cơ sở về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn có đơn vị chưa đạt chỉ tiêu. Đáng chú ý, có những đơn vị ở thời điểm kiểm tra vẫn còn Thỏa ước lao động tập thể hết hạn chưa ký lại và tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đối thoại với Người sử dụng lao động, Hội nghị Người lao động chưa đạt chỉ tiêu Thành phố giao.

“Tuy còn những tồn tại như vậy nhưng sau kiểm tra, giám sát, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót từ đó giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam” - ông Lương Quang Thành nói.

Từ những kết quả đạt được và với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022, ông Lương Quang Thành cho biết, năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động giúp Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng cấp và cấp dưới đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp chỉ đạo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam theo quy định. Dự kiến, trong năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố sẽ kiểm tra, giám sát từ 15-20 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc. LĐLĐ Thành phố giao Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra ít nhất 20% công đoàn cơ sở trực thuộc và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở sẽ kiểm tra đồng cấp, kiểm tra công đoàn tổ, bộ phận.

Năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động giúp Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng cấp và cấp dưới đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp chỉ đạo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam theo quy định.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, việc thương lượng, ký kết, chấm điểm Thỏa ước Lao động tập thể; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của công đoàn, công khai tài chính, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra về việc thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh...

“Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp cũng sẽ chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của Công đoàn, trong đó tập trung kiểm tra những biểu hiện vi phạm Điều lệ công đoàn như vi phạm các quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình thủ tục Đại hội, hội nghị, sắp xếp, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp sẽ xác định rõ nội dung, đối tượng vi phạm, có chương trình, kế hoạch để tổ chức kiểm tra kịp thời những dấu hiệu vi phạm; kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo nghiêm việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn” - ông Lương Quang Thành khẳng định./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Mê Linh năm 2021, thay mặt Ban Thường ...
VinID mở bán vé trận Việt Nam - Trung Quốc đúng Mùng 1 Tết

VinID mở bán vé trận Việt Nam - Trung Quốc đúng Mùng 1 Tết

(LĐTĐ) Từ 9h ngày 18/01/2022, ứng dụng VinID bắt đầu mở bán vé bóng đá trận cầu tâm điểm giữa Việt Nam - Trung Quốc trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày ...
Một số thói quen ăn uống bạn nên từ bỏ ngay

Một số thói quen ăn uống bạn nên từ bỏ ngay

Dưới đây là những khuyến nghị của chuyên gia về những thói quen ăn uống mà bạn nên thay đổi ngay lập tức để khỏe mạnh hơn.
Chi tiết xử phạt 13 hành vi liên quan đến căn cước công dân

Chi tiết xử phạt 13 hành vi liên quan đến căn cước công dân

Trong 13 hành vi vi phạm hành chính, người dân không xuất trình, tẩy xoá, huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng... thẻ căn cước công dân sẽ bị ...
Liverpool 3-0 Brentford: Trở lại vị trí thứ 2

Liverpool 3-0 Brentford: Trở lại vị trí thứ 2

(LĐTĐ) Liverpool đã có 1 trận đấu hoàn toàn áp đảo đối với Brentford trên mọi phương diện và dễ dàng giành trọn 3 điểm, qua đó đòi lại vị trí ...

71,4% người đã chuyển giới gặp rắc rối liên quan đến giấy tờ tuỳ thân

(LĐTĐ) Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người chuyển đổi giới ...
Bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua giải quyết đơn thư

Bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua giải quyết đơn thư

(LĐTĐ) Một kết quả nổi bật trong hoạt động của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2021 là đã làm tốt việc tiếp đoàn viên, ...

Tin khác

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Mê Linh năm 2021, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2022.
Phát động phong trào thi đua gắn với chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

Phát động phong trào thi đua gắn với chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm đã triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022.
LĐLĐ quận Đống Đa tổng kết hoạt động năm 2021 và tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”

LĐLĐ quận Đống Đa tổng kết hoạt động năm 2021 và tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Ngày 15/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021; triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2022; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến hơn 400 các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.
Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai: Thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai: Thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2022.
Trao 2.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Trao 2.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Với mong muốn đưa Tết đến gần hơn với đoàn viên, người lao động, sáng 15/1, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022; tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại đây, LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam

(LĐTĐ) Ngày 15/1, tại Khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam, ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự, trao quà Tết sum vầy tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp tỉnh và các gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép"

LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép"

(LĐTĐ) Năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động của Công đoàn các cấp huyện Ứng Hòa luôn phải thay đổi cho phù hợp với tình hình diễn biến của dịch. Tuy nhiên, với nỗ lực, quyết tâm Công đoàn các cấp huyện Ứng Hòa đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Chiều 14/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2021; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, các đại biểu dự trực tiếp thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19.
LĐLĐ quận Tây Hồ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

LĐLĐ quận Tây Hồ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều nay (14/1), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại Hội nghị, LĐLĐ quận Tây Hồ đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động

(LĐTĐ) Năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19, vừa tập trung phòng dịch, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã quyết liệt triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Đặc biệt, với vai trò của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn ngành Y tế đã nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là những “chiến sĩ áo trắng" tuyến đầu chống dịch.
Xem thêm
Phiên bản di động