Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, qua thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2021 cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn.
Các cấp Công đoàn Thủ đô: Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam Đảm bảo chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII

Không có tổ chức, cá nhân vi phạm

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố, trong năm 2021, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố đã giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Theo đó, năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5.600 cuộc. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố kiểm tra 18 cuộc tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra 40 cuộc đồng cấp, kiểm tra 1.012 cuộc tại Công đoàn cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở kiểm tra 4.091 cuộc đồng cấp, kiểm tra 439 cuộc tại Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn.

Chấp hành tốt  Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Ảnh minh họa.

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố cho biết, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở. Các Công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cùng cấp tổ chức đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động, tiếp tục thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm, chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt Nghị định 149/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Cùng với kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, năm qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời Công đoàn cùng cấp, cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của tổ chức Công đoàn.

“Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp luôn xác định đây là nhiệm vụ khó khăn nên cần phải bám sát cơ sở và luôn lắng nghe những phản ánh của cán bộ, đoàn viên; đồng thời, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiểm tra giám sát đột xuất việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn để phát hiện, hướng dẫn, uốn nắn việc chấp hành Điều lệ Công đoàn. Đáng mừng là trong năm qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã thực hiện tốt Điều lệ công đoàn Việt Nam, kịp thời triển khai, quán triệt nghị quyết và các quy định của tổ chức Công đoàn nên không có tổ chức và cá nhân vi phạm” - ông Lương Quang Thành cho biết.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát

Bên cạnh những ưu điểm, theo ông Lương Quang Thành, ở một số Công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại, chẳng hạn như chưa cập nhật đủ số lượng đoàn viên, mã số thẻ trên phần mềm quản lý dữ liệu đoàn viên, số lượng đoàn viên được đổi thẻ đoàn viên còn thấp. Sổ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của một số đơn vị ghi thiếu thành phần chủ tọa, thư ký, họp Ban chấp hành chưa thông qua. Một số cuộc họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ chưa đủ chữ ký của chủ tọa, thư ký cuộc họp.

Một số cuộc họp Ủy ban kiểm tra còn chưa ghi biên bản họp. Một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở trên 25 đoàn viên như được giao. Số cuộc kiểm tra Công đoàn cơ sở về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn có đơn vị chưa đạt chỉ tiêu. Đáng chú ý, có những đơn vị ở thời điểm kiểm tra vẫn còn Thỏa ước lao động tập thể hết hạn chưa ký lại và tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đối thoại với Người sử dụng lao động, Hội nghị Người lao động chưa đạt chỉ tiêu Thành phố giao.

“Tuy còn những tồn tại như vậy nhưng sau kiểm tra, giám sát, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót từ đó giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam” - ông Lương Quang Thành nói.

Từ những kết quả đạt được và với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022, ông Lương Quang Thành cho biết, năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động giúp Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng cấp và cấp dưới đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp chỉ đạo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam theo quy định. Dự kiến, trong năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố sẽ kiểm tra, giám sát từ 15-20 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc. LĐLĐ Thành phố giao Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra ít nhất 20% công đoàn cơ sở trực thuộc và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở sẽ kiểm tra đồng cấp, kiểm tra công đoàn tổ, bộ phận.

Năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động giúp Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng cấp và cấp dưới đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp chỉ đạo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam theo quy định.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, việc thương lượng, ký kết, chấm điểm Thỏa ước Lao động tập thể; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của công đoàn, công khai tài chính, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra về việc thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh...

“Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp cũng sẽ chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của Công đoàn, trong đó tập trung kiểm tra những biểu hiện vi phạm Điều lệ công đoàn như vi phạm các quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình thủ tục Đại hội, hội nghị, sắp xếp, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp sẽ xác định rõ nội dung, đối tượng vi phạm, có chương trình, kế hoạch để tổ chức kiểm tra kịp thời những dấu hiệu vi phạm; kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo nghiêm việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn” - ông Lương Quang Thành khẳng định./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội và Viêng Chăn gương mẫu trong hợp tác, để xứng tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hà Nội và Viêng Chăn gương mẫu trong hợp tác, để xứng tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(LĐTĐ) Ngày 9/8, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội với Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn ...
Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đến hết tháng 10/2022 cần có các kết quả rà soát cụ thể, phương ...
Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại

Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại

(LĐTĐ) Ngày 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TAND TP.HCM) ra Quyết định trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ...
Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi

Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi

Các đối tượng lợi dụng hoạt động cho vay trên mạng, nhất là vay ngang hàng (P2P Lending) hoặc cố tình chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác ...
Thống nhất giao vốn kế hoạch cho dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô

Thống nhất giao vốn kế hoạch cho dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao vốn kế hoạch cho 3 dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ...
Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đã khuyến khích công nhân lao ...
Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích

Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích

(LĐTĐ) Xác định năm 2022 là thời điểm bứt phá để tạo đà phục hồi kinh tế trên địa bàn, quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo triển khai đồng bộ ...

Tin khác

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đã khuyến khích công nhân lao động tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện môi trường làm việc, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (Công đoàn Cơ quan) đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, qua đó, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Triển khai hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể

Triển khai hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, đời sống người lao động thuộc ngành Dệt - May trước đó vốn đã nhiều khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Trước tình hình này, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng hành với doanh nghiệp san sẻ khó khăn, ổn định việc làm để giữ chân người lao động.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

(LĐTĐ) Thông qua việc triển khai những nội dung, tiêu chí có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù của khối cán bộ, công chức, viên chức… các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) cũng như được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 6/8, Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình.
Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân luôn chú trọng làm tốt hoạt động này.
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 5/8, tại trụ sở, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có buổi làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa và một số vấn đề có liên quan.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt trên 88%

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt trên 88%

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội trong 6 tháng đầu năm là đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó, Công đoàn ngành đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ người lao động với tỷ lệ cao trên 88%.
Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng: Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua

Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng: Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song phong trào thi đua yêu nước đã được đông đảo đoàn viên, người lao động Trường Tiểu học Hạ Bằng (huyện Thạch Thất) tích cực hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Xem thêm
Phiên bản di động