M
23/03/2021 13:38

Bộ luật Lao động năm 2019: Người lao động thêm nhiều quyền lợi mới

Bài 4: Bổ sung quy định về thời gian thử việc

(LĐTĐ) Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) có nhiều quy định mới nổi bật về thử việc mà người lao động cần phải biết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Bài 3: Điều chỉnh quyền lợi về ngày nghỉ và giờ làm thêm Bài 2: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Bộ luật Lao động 2019: Người lao động thêm nhiều quyền lợi mới

Có thể thoả thuận và ghi nội dung thử việc trong hợp đồng lao động

Theo đó, các bên có thể linh hoạt việc thoả thuận về thử việc, nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Trước đây, Bộ luật Lao động năm 2012 không đề cập đến việc thoả thuận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động).

Bài 4: Bổ sung quy định về thời gian thử việc
(Ảnh minh họa: VT)

Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng

Đây là quy định mới tại Bộ luật Lao động năm 2019 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng.

Trước đó, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định không áp dụng thử việc với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ.

Điểm mới về nội dung của hợp đồng thử việc

Cụ thể, nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm:

- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

Bộ luật Lao động năm 2012 không yêu cầu về chức danh bên phía người sử dụng lao động.

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ CCCD/CMND hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

So với quy định mới, quy định trước đây ngoài CCCD/CMND, hộ chiếu của người lao động thì "các giấy tờ hợp pháp khác" của người lao động vẫn được chấp nhận.

- Công việc và địa điểm làm việc;

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

- Thời hạn của hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động năm 2012 được thay bằng "thời gian thử việc" theo quy định mới.

Thời gian thử việc có thể kéo dài tới 180 ngày

Cụ thể, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 1 lần đối với một công việc và đảm bảo "không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp".

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, thời gian thử việc tối đa là 60 ngày.

Đối với trường hợp nội dung thử việc được ghi trong hợp đồng lao động thì khi kết thúc thời gian thử việc, nếu người lao động thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiệnhợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp các bên giao kết nội dung thử việc bằng hợp đồng lao động. Nếu các bên thoả thuận bằng hợp đồng thử việc thì giao kết hợp đồng lao động mới.

Trường hợp, người lao động không đạt yêu cầu thử việc thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết.

Bộ luật Lao động năm 2012 không có quy định về thoả thuận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động. Do đó, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động nếu thử việc đạt yêu cầu.

(Còn nữa)

Luật sư Nguyễn Văn Dũng

Nguồn :