8 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng

(LĐTĐ) Mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm vẫn đạt được những kết quả nhất định: kinh tế duy trì tăng trưởng, thu ngân sách được đảm bảo; thu hút đầu tư thực hiện tốt, cung ứng hàng hóa ổn định, chỉ số giá trong tầm kiểm soát…
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa Khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI Kỳ 2: Quyết sách kịp thời, ấm lòng người dân

Sáng 22/9, sau phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Minh Hải trình bày báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu “phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội”. Mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm vẫn đạt được những kết quả nhất định: Kinh tế duy trì tăng trưởng, thu ngân sách được đảm bảo; thu hút đầu tư thực hiện tốt, cung ứng hàng hóa ổn định, chỉ số giá trong tầm kiểm soát…

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Thành phố quý II tăng 6,61% và cao hơn quý I là 5,17%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện 8 tháng đạt 164.483 tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán Trung ương giao; bằng 110,3% so với cùng kỳ (nếu tính cả số thu được gia hạn trong 8 tháng đầu năm thì tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố 8 đạt 177.683 tỷ đồng, đạt 75,4% dự toán Trung ương giao và 70,7% dự toán HĐND Thành phố giao, bằng 108,7% so với cùng kỳ).

8 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại kỳ họp

Tuy nhiên, do tác động bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là đợt dịch thứ tư và trải qua 4 đợt giãn cách xã hội, một số chỉ tiêu 8 tháng của năm 2021 đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2020: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 6,3%; kim ngạch xuất khẩu giảm 5,2%; doanh thu vận tải hành khách giảm 2,3%, vận tải hàng hóa tăng 0,5% (cùng kỳ tăng 2,1%); khách du lịch quốc tế giảm 83,3%.

Chi ngân sách địa phương thực hiện 8 tháng là 39.174 tỷ đồng, đạt 36% dự toán năm và bằng 90,5% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 12.974 tỷ đồng, đạt 25,3% dự toán; chi thường xuyên 26.160 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm đạt 9.785 triệu USD, giảm 5,2% (cùng kỳ giảm 7,2%); kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm đạt 22.507 triệu USD, tăng 21,8%, cùng kỳ năm 2020 giảm 8,5%; chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,77% so với tháng 7, tăng 2,94% so với tháng 12/2020…

Trước tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để kịp thời đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn, bên cạnh các chính sách đã được Trung ương ban hành, Thành phố đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và một số đối tượng khác bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch.

Tính đến 30/8, ngân sách các cấp đã bố trí kinh phí cho phòng, chống dịch theo quy định là 1.731,8 tỷ đồng; hỗ trợ 373.367 đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch theo các chính sách của Trung ương và Thành phố với tổng kinh phí 433,4 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn lực ngân sách, Thành phố huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền huy động lũy kế đến 31/8 là hơn 746,5 tỷ đồng. Trong 8 tháng qua, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 114.795/160.000 lao động, đạt 71,7% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,14% dân số.

Thiết lập trạng thái “bình thường mới”

Bên cạnh đó, quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, các quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở được quan tâm đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng đô thị được duy trì tốt; hoàn thành phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô, tiếp tục chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thưc hiện các quy hoạch phân khu khác như Quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng, Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống… Đến nay, toàn Thành phố đã có 13/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 368/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 96,3%), 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

8 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng
Ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì phù hợp với điều kiện diễn biến dịch Covid-19. Trật tự an toàn xã hội được tăng cường, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn. Thành phố đã củng cố quốc phòng, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ quốc tế, thúc đẩy đối ngoại toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa… từng bước nâng cao vị thế Thủ đô, thúc đẩy thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá, phát triển du lịch và dịch vụ.

Hiện, tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn ổn định, các quận, huyện chủ động đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho các khu vực phong tỏa, cách ly y tế; nguồn cung hàng hóa tại các hệ thống phân phối như chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… dồi dào, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế; kỷ cương hành chính được củng cố; chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao…

Với mục tiêu phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Thành phố xác định thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp. Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thủ đô trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 với phương châm “5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ”; thiết lập trạng thái “bình thường mới” để ổn định đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Duy trì tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, về phát triển kinh tế, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, phục hồi phát triển kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh gắn với triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)…

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tình trạng tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả

Tình trạng tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả

(LĐTĐ) Dư luận và nhân dân rất băn khoăn trên thực tế trong thời gian qua có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có biểu hiện nhũng nhiễu, rung ...
Ngành bán lẻ Việt Nam phát triển

Ngành bán lẻ Việt Nam phát triển

Do đại dịch Covid-19, người mua hàng Việt Nam và thế giới đều tìm kiếm trực tuyến để mua hàng. Điều này mở ra một xu hướng mới cho ngành ...
Vé trận Việt Nam - Nhật Bản mở bán từ ngày 27/10

Vé trận Việt Nam - Nhật Bản mở bán từ ngày 27/10

Sáng nay 24/10, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chốt ngày mở bán vé 2 trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu ...
Chương Mỹ: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chương Mỹ: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐTĐ) Sáng 24/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) - Bưu điện huyện Chương Mỹ tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham BHXH tự nguyện với chủ ...
Đại biểu đề nghị cơ quan điều tra làm rõ các tranh chấp, nói xấu nhau… về hoạt động từ thiện

Đại biểu đề nghị cơ quan điều tra làm rõ các tranh chấp, nói xấu nhau… về hoạt động từ thiện

(LĐTĐ) Tình hình vận động, kêu gọi từ thiện, nhân đạo trong công tác phòng, chống thiên tai vừa qua xảy ra việc tranh chấp, nói xấu lẫn nhau trên các ...
Hà Nội: 3 tháng cuối năm, phấn đấu mỗi xã/phường/thị trấn có 60 người tham gia BHXH tự nguyện

Hà Nội: 3 tháng cuối năm, phấn đấu mỗi xã/phường/thị trấn có 60 người tham gia BHXH tự nguyện

(LĐTĐ) Sáng nay (24/10), Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Bưu điện Thành phố phối hợp tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người ...
Đại biểu đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ với tham nhũng từ hỗ trợ an sinh xã hội và phòng, chống Covid-19

Đại biểu đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ với tham nhũng từ hỗ trợ an sinh xã hội và phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Đối với việc xử lý những vụ việc và đối tượng tham nhũng liên quan đến hỗ trợ an sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị ...

Tin khác

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Sáng 23/10, Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.
Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở kinh doanh

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở kinh doanh

(LĐTĐ) Ngày 22/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cơ sở kinh doanh có điều kiện và hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Làng nghề truyền thống chuyển mình sau đại dịch

Làng nghề truyền thống chuyển mình sau đại dịch

(LĐTĐ) Suốt thời gian dài, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và huyện Phú Xuyên nói riêng. Là mảnh đất được mệnh danh “đất trăm nghề”, các làng nghề truyền thống ở Phú Xuyên đang chuyển mình sau đại dịch.
Hà Nội: Chuyển giao kinh phí “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ học sinh tại 7 huyện, thị xã

Hà Nội: Chuyển giao kinh phí “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ học sinh tại 7 huyện, thị xã

(LĐTĐ) Nhằm ưu tiên hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện của Thành phố chưa có thiết bị học trực tuyến, sáng nay (22/10), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chuyển giao kinh phí cho các đơn vị để hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi lễ.
Hà Nội đồng ý đón khán giả cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình, không quá 30% số ghế

Hà Nội đồng ý đón khán giả cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình, không quá 30% số ghế

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đồng ý cho khán giả vào sân Mỹ Đình (không quá 30% cơ số ghế của sân vận động cho mỗi trận đấu) cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 22 với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Khán giả tham dự trận đấu phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng…
Huyện Thanh Trì đối thoại định kỳ với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Huyện Thanh Trì đối thoại định kỳ với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

(LĐTĐ) Sáng nay (21/10), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức đối thoại định kỳ giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện.
Quận Tây Hồ phát huy hiệu quả mô hình nhóm liên gia tự quản trong phòng, chống dịch

Quận Tây Hồ phát huy hiệu quả mô hình nhóm liên gia tự quản trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Tây Hồ là quận có đông lao động tự do, việc quản lý, theo dõi di biến động dân cư đòi hỏi phải chủ động, đi sâu, sát vào từng khu dân cư. Để tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch, nhằm kịp thời sàng lọc nhanh những đối tượng F0, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các phường đã thành lập mô hình nhóm liên gia tự quản. Các nhóm được đông đảo người dân trên địa bàn quận hưởng ứng tham gia.
Ngăn ngừa bất cập nảy sinh trong quản lý đất bãi ở quận Tây Hồ

Ngăn ngừa bất cập nảy sinh trong quản lý đất bãi ở quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Đánh giá cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của quận Tây Hồ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý địa phương này cần tiếp tục có biện pháp quản lý chặt chẽ, thận trọng, ngăn ngừa bất cập nảy sinh, bởi đặc thù của quận có diện tích đất bãi rộng lớn, là khu vực dễ phát sinh tiêu cực.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TƯ, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".
Gương sáng phụ nữ Thủ đô

Gương sáng phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với những diễn biến vô cùng phức tạp, tác động nghiêm trọng, sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Rất nhiều đối tượng đã bị ảnh hưởng về cuộc sống, thu nhập - việc làm, hoạt động nghề nghiệp, trong đó có phụ nữ. Với quyết tâm cao, tinh thần vươn lên phát triển kinh tế, nhiều phụ nữ Thủ đô đã khẳng định tiềm năng to lớn trên lĩnh vực phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ.
Xem thêm
Phiên bản di động