M
13:58 | 01/03/2018

Xứng đáng với vai trò giám sát

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và thiết thực, làm tốt công tác giám sát, tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ  (BTV), Ban Chấp hành (BCH) trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đó là một trong số những mục tiêu hoạt động của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp công đoàn Thủ đô.

xung dang voi vai tro giam sat Tết an bình, vui tươi trong CNVCLĐ
xung dang voi vai tro giam sat Phát huy hiệu quả hoạt động các tổ chức thành viên trong Mặt trận

Cơ quan giám sát hiệu quả

Nói đến vai trò của UBKT, nhiều người gọi vui đó là “tai mắt” của tổ chức công đoàn. Điều này hoàn toàn chính xác, bởi UBKT có nhiệm vụ giúp ban chấp hành (BCH), ban thường vụ (BTV) công đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định.

xung dang voi vai tro giam sat
Một cuộc kiểm tra về tài chính, tài sản công đoàn do LĐLĐ huyện Đông Anh thực hiện.

Với vai trò này, năm 2017, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5.620cuộc. Trong đó, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 25 cuộc tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra 35 cuộc đồng cấp, kiểm tra 684 cuộc tại CĐCS; UBKT Công đoàn cơ sở kiểm tra 2.915 cuộc đồng cấp, kiểm tra 1.976 cuộc tại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, điều đáng phấn khởi là qua kiểm tra cho thấy, công đoàn các cấp đã chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của công đoàn cấp trên và cấp mình.

Cụ thể, năm 2017, các cấp Công đoàn Thành phố đã tập trung chỉ đạo tốt Đại hội, Hội nghị CĐCS và thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới từ cấp thành phố đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã áp dụng những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở, hướng về người lao động.

Các cấp Công đoàn cũng đã triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm của Công đoàn trong “Tháng Công nhân” như trợ cấp hàng nghìn suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, Tuyên dương Công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo; phối hợp với UBND, Phòng LĐTBXH, BHXH cùng cấp tổ chức đối thoại với người lao động, phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội đã được triển khai đồng bộ ở các cấp Công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được các cấp Công đoàn chú trọng, hầu hết các LĐLĐ quận, huyện đã thực hiện việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam bước đầu đạt kết quả tốt.

“Điều quan trọng là UBKT công đoàn các cấp khi kiểm tra đều có biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, ra kết luận bằng văn bản, đánh giá ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục, đồng thời cũng nêu giải pháp, kiến nghị với lãnh đạo, chuyên môn của đơn vị để thực hiện tốt việc phối hợp với công đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật”- ông Lương Quang Thành khẳng định.

Địa chỉ tin cậy của người lao động

Không chỉ là cơ quan giám sát hiệu quả của tổ chức Công đoàn, UBKT các cấp Công đoàn Thành phố còn phát huy tốt vai trò là địa chỉ tin cậy để người lao động tìm đến khi có những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động. Bởi theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBKT công đoàn là nơi tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp nhận đơn thư, phân loại, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

Nói về chức năng này, ông Lương Quang Thành cho biết: "Năm qua, Công đoàn các cấp đã thường xuyên duy trì công tác tiếp đoàn viên, CNVCLĐ; UBKT làm tốt việc tham mưu giúp BCH, BTV tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, mở sổ theo dõi đơn, lập biên bản làm việc với người lao động, phân loại đơn để giải quyết và tham gia giải quyết theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam".

Năm 2017, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô đã tiếp 163 lượt người lao động đến khiếu nại, tố cáo. Trong đó LĐLĐ Thành phố tiếp 92 lượt, CĐ cấp trên cơ sở tiếp 64 lượt, CĐCS tiếp 07 lượt. UBKT các cấp công đoàn cũng tiếp nhận 165 đơn của cán bộ, đoàn viên và NLĐ (khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có 159 đơn, tố cáo có 06 đơn).

Trong đó, LĐLĐ thành phố tiếp nhận 83 đơn, Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp nhận 68 đơn; CĐCS tiếp nhận 14 đơn. Nội dung đơn chủ yếu phản ánh về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; công tác đánh giá phân loại cán bộ; quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, việc triển khai hoạt động của Công đoàn, xây dựng và thực hiện quy chế của cơ quan công đoàn v.v...

Ông Lương Quang Thành cho biết, sau khi nhận đơn, UBKT Công đoàn đã nghiên cứu, phân loại. Đối với các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn đã được UBKT tham mưu giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014, quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tổ cáo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, không có đơn thư tồn đọng, vượt cấp.

Đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước và các tổ chức khác, UBKT Công đoàn đã xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật như: chuyển đơn, hướng dẫn CNVCLĐ gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Với những đơn có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã được các cấp Công đoàn tham gia với các cơ quan Nhà nước và tổ chức khác để giải quyết.

Kết quả, năm 2017, UBKT các cấp công đoànThủ đô đã tham gia giải quyết được 101đơn, bảo vệ 04 người được trở lại làm việc, 05 người được hạ mức kỷ luật, 158 người được giải quyết về tiền lương, 82 người được giải quyết quyền lợi về trợ cấp thôi việc, 29 người được giải quyết về quyền lợi BHXH, 12 người được giải quyết về quyền lợi BHYT, 13 người được giải quyết về quyền lợi BHTN.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác UBKT

Ngoài thực hiện những nhiệm vụ chủ chốt, năm qua, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô còn thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn v.v...

Nói về phương hướng hoạt động năm 2018, ông Lương Quang Thành cho biết, năm 2018 là năm tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô đặt mục tiêu thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu.

Trong đó, UBKT công đoàn các cấp Thành phố sẽ tham gia kịp thời với BCH, BTV để đề xuất tham mưu nhân sự UBKT tại Đại hội Công đoàn các cấp, củng cố, kiện toàn tổ chức UBKT đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, tăng cường cán bộ chuyên trách UBKT ở công đoàn cấp trên cơ sở.

Cùng đó, UBKT các cấp công đoàn Thành phố cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và thiết thực, làm tốt công tác tham mưu đề xuất với BTV, BCH xây dựng quy chế làm việc của UBKT theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phạm Diệp

Nguồn :