M
08:10 | 30/09/2018

Việt Nam tích cực tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ

Sự tham gia của các sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là minh chứng rõ nét nhất cho thấy Việt Nam đã và đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế không chỉ bằng những cam kết mà bằng những hành động cụ thể.

Nguồn :