M
09:07 | 08/11/2018

Kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2018):

Vẹn nguyên những bài học quý

(LĐTĐ) Ngày 7/11, nhân loại tiến bộ và nhân dân nhân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã long trọng Kỷ niệm 101 năm Cách máng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917- 7/11/2018).

ven nguyen nhung bai hoc quy Tiếp tục kiên định đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga
ven nguyen nhung bai hoc quy Niềm tin son sắt vào tương lai tươi sáng của đất nước
ven nguyen nhung bai hoc quy Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin

Đánh giá về Cách mạng Tháng Mười Nga, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người”.

ven nguyen nhung bai hoc quy
Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội các Xô Viết được triệu tập, thành lập Chính quyền Xô Viết do V.I.Lenin đứng đầu. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Theo đó, bài học mà Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga là, cần có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, có phương pháp cách mạng đúng đắn.

Trên nền tảng của Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, áp dụng những bài học vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: Phải giải quyết đúng đắn nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đó là đánh đổ đế quốc giành độc lập dân tộc, đánh đổ phong kiến giành lại ruộng đất cho dân cày.

Nhân kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2018), sáng 7/11 tại Công viên Lenin (quận Ba Đình, Hà Nội), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội gồm lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lênin.

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến.

Trước Tượng đài V.I. Lenin, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I. Lenin, vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, người sáng lập Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng khít, gắn bó lẫn nhau; có mục tiêu chung là tạo tiền đề để đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải tập hợp lực lượng cách mạng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh công – nông, hình thành mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, thực hiện thống nhất hành động.

Thực hiện liên minh công – nông là một trong số những bài học đã được Công xã Paris – cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, kiểm nghiệm. Theo Người, “Đó là sự đảm bảo chắc chắn nhất những thắng lợi của cách mạng. Chỉ có khối liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết và triệt để đánh đổ các thế lực phản cách mạng, giành lấy và củng cố chính quyền của nhân dân lao động, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

Khi vận dụng bài học này vào thực tiễn Cách mạng Việt Nam, Người đã mang lại những thắng lợi to lớn khi xác định quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng, nhưng trong toàn thể khối đại đoàn kết đông đảo ấy phải lấy liên minh công nông làm nòng cốt.

Chính nhờ những học Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945 long trời lở đất; giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á (2/9/1945), chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của chế độ thực dân Pháp.

101 năm đã qua, song Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử nhân loại với tư cách cuộc cách mạng vĩ đại nhất – cuộc cách mạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”. Đối với Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao, là bài học kinh nghiệm thực tiễn cho công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang quyết tâm thực hiện.

A.T (tổng hợp)

Nguồn :