M
08:08 | 28/11/2018

Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

(LĐTĐ) Ngày 27/11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ hai khóa XII, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đại biểu dự Hội nghị.

Tiếp tục tạo bước đột phá trong hoạt động Công đoàn
Tăng cường vai trò của Công đoàn trong đại diện, bảo vệ người lao động
Công đoàn cần đi đầu, tạo động lực thúc đẩy sự đổi mới của đất nước

Đồng chí Bùi Văn Cường đã thông báo tới các đại biểu kết quả của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, từ ngày 2-6/10/2018, Hội nghị đã diễn ra tại TP Hà Nội.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung vào các nội dung: Thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2018 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường yêu cầu các đại biểu sẽ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động với các mục tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp..; đồng thời tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

B.D

Nguồn :