M
21:14 | 09/10/2018

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

(LĐTĐ) Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác của năm 2018 theo chỉ đạo của UBND Thành Phố là Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

tiep tuc siet chat ky luat ky cuong hanh chinh Quận Long Biên: Hướng tới tiêu chí “thân thiện, gần dân”
tiep tuc siet chat ky luat ky cuong hanh chinh Siết kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị
tiep tuc siet chat ky luat ky cuong hanh chinh Tập trung tuyên truyền xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trong ngành và cả cơ quan văn phòng Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại chỉ thị 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND TP, chỉ thị 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

tiep tuc siet chat ky luat ky cuong hanh chinh
Ngành y tế yêu cầu nhân viên y tế nâng cao đạo đức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân tốt hơn. (Ảnh: Minh Khuê).

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị quán triệt, đôn đốc đến từng công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy tắc, văn hóa ứng xử của công chức, viên chức… đồng thời, quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tự kiểm tra trong mỗi đơn vị, bộ phận. Mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; xác minh, kiểm chứng thông tin, kịp thời kết luận, phúc đáp tới người dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, tác phong công vụ. Thủ trưởng đơn vị, bộ phận phải chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm kỷ cương hành chính.

Nguyễn Minh

Nguồn :