M
08:43 | 08/08/2018

Tiến hành giám sát các dự án nước sạch trên địa bàn Thành phố

Ban Đô thị - HĐND thành phố vừa có Kế hoạch số 15/KH-HĐND giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các dự án nước sạch trên địa bàn Thành phố.

sap giam sat cac du an nuoc sach tren dia ban thanh pho HĐND TP Hà Nội và HĐND TP Cần Thơ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
sap giam sat cac du an nuoc sach tren dia ban thanh pho Xử lý nghiêm xả lý nước thải tùy tiện

Mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng các công trình nước sạch trên địa bàn Thành phố; làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan.

sap giam sat cac du an nuoc sach tren dia ban thanh pho
Ảnh minh họa (Hữu Duyên)

Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án đã được phê duyệt.

Về nội dung, sẽ xem xét tình hình triển khai thực hiện các dự án về đầu tư nước sạch, khả năng hoàn thành dự án so với quyết định được phê duyệt.

Phạm vi giám sát là các dự án nước sạch đã hoàn thành và đang triển khai thực hiện trên địa bàn một số quận, huyện thuộc Thành phố.

Dự kiến, cuối tháng 8/2018, Ban Đô thị sẽ thực hiện giám sát tại một số đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND một số quận, huyện, Chủ đầu tư dự án nước sạch.

Nguồn :