M
20:04 | 08/10/2019

Tích cực vận động Quỹ “Vì người nghèo”, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững

(LĐTĐ) Năm 2019, thành phố Hà Nội phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt 50 tỷ đồng. Thời gian vận động bắt đầu từ 1/1/2019 đến hết 31/12/2019, trong đó tập trung vào tháng cao điểm từ 17/10 đến 18/11.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới công tác xoá đói giảm nghèo
Mặt trận các cấp: Tập trung tổ chức tốt Tháng cao điểm vì người nghèo
Sơn Tây tổ chức nhiều hoạt động “Vì người nghèo”

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội vừa tổ chức giao ban công tác vận động Quỹ năm 2019. Bà Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố chủ trì Hội nghị.

Bà Nguyễn Lan Hương – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phương

Theo báo cáo của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, đến hết tháng 9/2019, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã vận động được hơn 21 tỷ đồng, chi Quỹ “Vì người nghèo” hơn 37 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu năm 2019, thành phố Hà Nội phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt 50 tỷ đồng, tại hội nghị, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã kiện toàn thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để đôn đốc, triển khai thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” chịu trách nhiệm tuyên truyền, đôn đốc vận động Quỹ tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa bàn mình phụ trách. Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, tăng cường tuyên truyền cách vận động ủng hộ Quỹ, về chủ trương, phương pháp vận động, hiệu quả sử dụng và cách quản lý Quỹ, nhân rộng những đơn vị làm tốt.

Để cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả cao, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố cũng đề nghị các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; tích cực vận động, không chỉ các tầng lớp nhân dân mà các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, công dân, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội cùng tham gia ủng hộ.

Theo Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, qua rà soát đến cuối năm 2018, toàn thành phố còn gần 2.000 hộ nghèo cần sửa chữa nhà, vì vậy, việc tích cực ủng hộ Quỹ sẽ góp phần để thành phố có thêm nguồn lực tập trung xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, giúp họ thoát nghèo bền vững hơn.

Nguồn :