M
00:21 | 10/08/2019

Thi thiết kế biểu trưng về hai giải Báo chí của Hà Nội

(LĐTĐ) Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II- năm 2019.

the le cuoc thi thiet ke bieu trung 2 giai bao chi ve xay dung dang va xay dung nguoi ha noi thanh lich van minh Hà Nội nhận các tác phẩm tham gia hai giải báo chí đến hết ngày 25/8
the le cuoc thi thiet ke bieu trung 2 giai bao chi ve xay dung dang va xay dung nguoi ha noi thanh lich van minh Hà Nội phát động 2 Giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa năm 2019

Nội dung Văn bản số 2808/TL-SVHTT, ngày 06/8/2019 nêu rõ, thiết kế biểu trưng với nội dung phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

the le cuoc thi thiet ke bieu trung 2 giai bao chi ve xay dung dang va xay dung nguoi ha noi thanh lich van minh
Giải Báo chí về Xây dựng Đảng và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm biểu trưng khẳng định được vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Giải báo chí do Thành ủy tổ chức.

Thiết kế biểu trưng với nội dung xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước có khả năng thiết kế biểu trưng. Độ tuổi của thí sinh là không hạn chế. Trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân dự trước pháp luật.

Các thiết kế phải đảm bảo đúng yêu cầu, thể lệ của cuộc thi, có ý nghĩa chính trị và tính biểu trưng, nghệ thuật và mỹ thuật cao, thể hiện sự sáng tạo và không được sao chép dưới mọi hình thức.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi được gửi không hạn chế mẫu biểu trưng. Tác phẩm dự thi phải là sáng tác của chính tác giả (hoặc đồng tác giả), không sao chép ý tưởng, không vi phạm bản quyền, không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Khuyến khích các tác giả tham gia cả 02 nội dung cuộc thi.

Giải thưởng được cơ cấu cho mỗi nội dung, gồm: 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, kèm theo giấy chứng nhận. Các tác phẩm dự thi không được trả lại tác giả. Sau cuộc thi, Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về 02 Giải báo chí trên.

Tác phẩm dự thi gửi về Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, số 14A Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa (trong giờ hành chính). Thời gian cuối nhận tác phẩm dự thi là ngày 30/8/2019.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2019.

Bảo Thoa

Nguồn :