M
11:45 | 26/09/2019

Thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã

(LĐTĐ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

thi diem dua can bo tre ve lam viec tai cac hop tac xa Chương Mỹ: Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp đạt 11,5%/năm
thi diem dua can bo tre ve lam viec tai cac hop tac xa Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, năng suất cao
thi diem dua can bo tre ve lam viec tai cac hop tac xa Xã Đan Phượng phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Theo đó, năm 2020, đơn vị này sẽ rà soát chính sách, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trong hợp tác xã nông nghiệp; tuyên truyền thành lập hợp tác xã kiểu mới theo định hướng phát triển của từng địa phương, lựa chọn những sản phẩm đặc thù để tuyên truyền vận động thành lập hợp tác xã. Toàn Thành phố phấn đấu có hơn 80% hợp tác xã hoạt động hiệu quả, giảm dần tỷ lệ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động trung bình, yếu.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ xây dựng, phát triển và hoàn thiện mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến bền vững ở các quận, huyện, thị xã. Phấn đấu mỗi quận, huyện, thị xã có 3 - 4 mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Phấn đấu mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Luật hợp tác xã năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

Hoàng Phúc

Nguồn :