M
09:37 | 01/10/2019

Thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội 100% qua tài khoản cá nhân

(LĐTĐ) Từ ngày 1/10/2019, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.  

thanh toan cac che do bao hiem xa hoi 100 qua tai khoan ca nhan Hà Nội: Triển khai chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân
thanh toan cac che do bao hiem xa hoi 100 qua tai khoan ca nhan Từ 1/10/2019: Hà Nội thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản
thanh toan cac che do bao hiem xa hoi 100 qua tai khoan ca nhan Nên bảo lưu thời gian đóng BHXH để được đảm bảo quyền lợi

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có Công văn số 4339/SGDĐT-KHTC về việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động qua tài khoản cá nhân gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc.

thanh toan cac che do bao hiem xa hoi 100 qua tai khoan ca nhan
Từ ngày 1/10/2019,Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Theo đó, Công văn nêu rõ, căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/2/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020; thực hiện Công văn số 3984/UBND-KGVX ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị:

Từ ngày 1/10/2019, các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

T.P

Nguồn :