M
12:29 | 17/09/2019

Từ 1/10/2019: Hà Nội thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản

(LĐTĐ) Từ ngày 1/10/2019 các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

ha noi thuc hien chi tra cac che do bao hiem xa hoi qua tai khoan Danh sách 50 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội
ha noi thuc hien chi tra cac che do bao hiem xa hoi qua tai khoan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cần nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo
ha noi thuc hien chi tra cac che do bao hiem xa hoi qua tai khoan Đẩy mạnh tuyên truyền Điều 215 Bộ Luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 3984/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

ha noi thuc hien chi tra cac che do bao hiem xa hoi qua tai khoan
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/2/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020. Nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp (sau đây gọi chung là các chế độ bảo hiểm xã hội) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân); Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội Thành phố, Bưu điện Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả, đồng thời nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả các kết quả thủ tục hành chính và tại điểm chi trả; đồng thời, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động qua tài khoản cá nhân.

B.D

Nguồn :