M
07:54 | 02/08/2018

Thanh Hóa tăng cường xử lý vi phạm xe quá tải, quá khổ

(LĐTĐ) Trước tình trạng vi phạm an toàn giao thông (ATGT) của xe ô tô vận chuyển hàng hóa hoạt động trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo các huyện, thị, thành tăng cường xử lý vi phạm quá tải, quá khổ và tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng của phương tiện

thanh hoa lenh tang cuong xu ly vi pham xe qua tai qua kho Nghệ An mở đợt cao điểm kiểm soát tải trọng xe các tuyến đường bộ

Trong văn bản chỉ đạo nói trên, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhận định: Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm TTATGT của xe ô tô tải, đặc biệt là xe tải ben hoạt động trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm phổ biến như: Chở hàng hóa quá tải trọng cho phép, chở hàng vượt quá kích thước thành thùng xe; các xe tải ben tái cơi nới kích thước thành thùng (tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe, thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất, hoặc thiết kế cải tạo do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…).

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị, thành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 12/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc: Tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, chủ tịch tỉnh “lệnh” các cơ quan chức năng và lãnh đạo cấp huyện, thị, thành thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể:

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng và công an huyện, thị, thành tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an TTATGT. Yêu cầu các chủ phương tiện và đội ngũ lái xe tải cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT, không chở hàng quá tải trọng cho phép. Các trường hợp tự ý cơi nới thành thùng phải tự giác khôi phục về tình trạng ban đầu theo thiết kế của nhà sản xuất, hoặc thiết kế cải tạo do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm tra và xử lý nghiêm xe ô tô chở hàng hóa vi phạm, quá kích thước quy định. Kiên quyết cưỡng chế cắt thùng xe đối với các phương tiện vi phạm. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng và công an các huyện, thị, thành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, Thanh tra Cục Quản lý đường bộ II trong xử lý phương tiện vi phạm chở quá tải trọng, quá khổ, tự ý thay đổi kích thước thùng hàng. Đảm bảo an ninh trật tự cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi chống đối.

thanh hoa lenh tang cuong xu ly vi pham xe qua tai qua kho
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sở GTVT chỉ đạo siết chặt công tác đăng kiểm, đặc biệt là đối với phương tiện xe tải ben. Trong quá trình đăng kiểm phải giám sát chặt chẽ việc tuân thủ kích thước nguyên bản thùng xe theo thiết kế của nhà sán xuất, hoặc thiết kế cải tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với công an tỉnh, huyện, thị, thành và Thanh tra Cục Quản lý đường bộ II trong kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm chở quá tải trọng, quá khổ, tự ý thay đổi kích thước thùng hàng.

Chỉ đạo Thanh tra GTVT xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm chở quá tải trọng, quá khổ, tự ý thay đổi kích thước thùng hàng theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý trên các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường gần khu vực kho, cảng biển, bến thủy nội địa, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô và tại các vị trí đặt Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở TT&TT hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng, kích thước thành thùng của phượng tiện vận tải hàng hóa và chế tài xử lý vi phạm. Biểu dương các điển hình tiên tiến, phê phán các vi phạm về tải trọng và kích thước thành thùng. Kịp thời cung cấp thông tin, để các cơ quan truyền thông đưa tin về các hiện tượng, các vấn đề tiêu cực, bức xúc liên quan đến công tác kiểm soát tải trọng và kích thước thành thùng của phương tiện trên địa bàn tỉnh.

thanh hoa lenh tang cuong xu ly vi pham xe qua tai qua kho
Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa

Sở TN&MT tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về xếp hàng lên xe đúng tải trọng, kích thước thành thùng cho phép đối với các doanh nghiệp, đơn vị đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp xử lý, đình chỉ, hoặc thu hồi giấy phép khai thác đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thường xuyên vi phạm quy định về xếp hàng quá tải trọng, kích thước thành thùng.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch thành lập Đoàn công tác và tổ chức các đợt kiểm tra do Phó trưởng Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo Sở GTVT, lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban ngành là thành viên của Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị, thành trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được giao. Theo dõi, tổng hợp các doanh nghiệp, chủ phương tiện có phương tiện vi phạm quá tải trọng, cơi nới thành thùng đã được các đơn vị chức năng xử lý và cung cấp, để phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin kịp thời, nhằm tuyên truyền, giáo dục chung.

UBND các huyện, thị, thành tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, các chủ phương tiện trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban ATGT huyện, thị, thành và chính quyền các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng, kích thước thành thùng đối với phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến đường được phân cấp quản lý.

Yêu cầu giám đóc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh, nếu để xảy ra tình trạng xe quá tải, quá kích thước thành thùng hoạt động trên phạm vi, địa bàn mình quản lý.

Văn Cương

Nguồn :