M
16:04 | 05/09/2018

Huyện Mỹ Đức

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm

(LĐTĐ) UBND huyện Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Dự hội nghị tập huấn có cán bộ xã, thị trấn và trưởng thôn, xóm, điều tra viên trên địa bàn huyện...  

Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Mỹ Thành, Mỹ Đức
Ứng xử giao tiếp nơi công cộng ngày càng nâng cao
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn huyện Mỹ Đức
Vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tại hội nghị, 270 đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình năm 2019.

Toành cảnh hội nghị (Ảnh: T.H)

Theo kế hoạch, từ 1/9 đến 30/9/2018, tất cả các xã, thị trấn tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn mình. Đối tượng là các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quy trình rà soát thực hiện theo quy trình tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ LĐTB&XH.

Đối với huyện Mỹ Đức, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, người dân.

Phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương, tập trung tuyên truyền ý nghĩa về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên hệ thống loa truyền thanh để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng.

Đồng thời cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý, làm cơ sở thực hiện chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm của huyện.

H.Duy

Nguồn :