M
19:58 | 17/03/2020

Các cấp Công đoàn Thủ đô:

Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã có văn bản số 149/LĐLĐ chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai một số nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020.    

tang cuong tuyen truyen ve cai cach hanh chinh tren dia ban thanh pho Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính
tang cuong tuyen truyen ve cai cach hanh chinh tren dia ban thanh pho Cải cách hành chính và những dấu ấn
tang cuong tuyen truyen ve cai cach hanh chinh tren dia ban thanh pho Đẩy mạnh dân vận chính quyền

Cụ thể, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn thường xuyên triển khai công tác thông tin, tuyên truyền làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tới các đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Trong đó, các cấp Công đoàn cần tập trung tuyên truyền về thực hiện chủ đề năm 2020:  “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”, gắn với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Hà Nội.

tang cuong tuyen truyen ve cai cach hanh chinh tren dia ban thanh pho
Dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng rãi trên địa bàn Thành phố. Ảnh minh họa

Cùng đó, các cấp Công đoàn cần lồng ghép thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, làm cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động  nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất về tư tưởng, hành động trong chỉ đạo và thực hiện chủ trương của Thành phố; tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố.

Các cấp Công đoàn cũng cần tuyên truyền, cổ động trực quan về cải cách hành chính, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, gương người tốt- việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong cải cách hành chính, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, từ đó khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiêp.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn cần kết hợp nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, mục tiêu của công tác cải cách thủ tục hành chính.

Cùng với tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; có biện pháp đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, kích động công nhân viên chức lao động của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi về thực hiện cải cách hành chính.

Riêng với hai đơn vị trực thuộc là Báo Lao động Thủ đô và Trang Web LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thành phố yêu cầu tăng cường thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ cải cách hành chính của Thành phố: các mô hình mới hiệu quả, gương cán bộ công chức, viên chức tiêu biểu, tình hình triển khai, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố.

Nguồn :