M
19:54 | 20/12/2019

Đẩy mạnh dân vận chính quyền

(LĐTĐ) “Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia của cả nước, việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đạo đức công vụ luôn được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo”. Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội thảo khoa học “Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội trong điều kiện mới” vào sáng ngày 19/12 tại Hà Nội.

day manh dan van chinh quyen Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền Hà Nội

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hiện Thành phố có 23 cơ quan hành chính sở và tương đương, 30 Ủy ban nhân dân (UBND) quận, huyện, thị xã, 584 UBND xã, phường, thị trấn, 2.552 đơn vị với 156.692 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Tuy nhiên, cùng với sự hội nhập quốc tế của nền kinh tế nước ta nói chung, Thủ đô nói riêng, do ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường, một số vụ vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm kỷ luật đã diễn ra, như: Xâm phạm rừng phòng hộ Sóc Sơn, vi phạm đất đai ở huyện Ba Vì, thái độ vô cảm trong việc tiếp công dân như vụ việc ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa… gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, trong thời gian qua tất cả hệ thống bộ máy chính trị của Thành phố đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

day manh dan van chinh quyen

Đống Đa luôn là quận dẫn đầu về công tác dân vận. (Ảnh: KT-ĐT)

Cụ thể, năm 2017, thành phố Hà Nội đã lựa chọn chủ đề là “Năm kỷ cương hành chính”; năm 2018 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; chủ đề công tác này tiếp tục được Thành phố triển khai thực hiện trong năm 2019. Đặc biệt, ngày 8/6/2019 vừa qua, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” đối với gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Cùng với việc tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp, Thành phố quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; là địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt xong Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong toàn bộ các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp.

Đến nay, Thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đã thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá theo vị trí việc làm, bước đầu mang lại hiệu quả. Thành phố đã ban hành và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, trưởng - phó phòng chuyên môn thuộc sở, UBND cấp huyện; đảm bảo đến năm 2020, 100% cán bộ chủ chốt cấp cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức Thành phố có nhiều đổi mới như việc đánh giá hàng tháng đối với CBCCVC và lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị và giám đốc các sở chuyên ngành chấm điểm trưởng các phòng chuyên môn cấp sở và UBND cấp huyện, chủ tịch cấp huyện chấm điểm chủ tịch cấp xã… Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được triển khai sâu rộng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được đặc biệt quan tâm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm; thái độ, lề lối làm việc của công chức đã có chuyển biến tích cực, rõ nét.

Cùng với việc tập trung nâng cao trách nhiệm công vụ, Thành phố đã phối hợp thực hiện có hiệu quả năm “Dân vận chính quyền” - năm cả hệ thống chính trị đồng lòng, chung sức làm công tác dân vận, trong đó các cấp chính quyền của thành phố là nòng cốt, đi tiên phong. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới cơ sở thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai trong quá trình đối thoại, kịp thời giải quyết những phát sinh ngay tại cơ sở, được dư luận đồng tình, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, phát huy dân chủ trực tiếp, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Nhiều kiến nghị, giải pháp được đưa ra

Với những nỗ lực đó, chỉ số Cải cách hành chính của Thành phố tiếp tục duy trì, giữ vững thứ hạng rất cao trong 2 năm liên tiếp (năm 2017, năm 2018), xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số Hài lòng của Thành phố năm 2018 đạt 83%, tăng 16 bậc so với năm 2017; hoàn thành chỉ tiêu về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đề ra tại Chương trình số 08 - CTr /TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” và sớm hơn 2 năm so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 30c/NQ - CP của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh, thời gian qua, Hà Nội đã đúc rút cho mình nhiều bài học đắt giá liên quan tới trách nhiệm công vụ, công tác dân vận chính quyền, như bài học trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để xử lý những “điểm nóng”; về chấn chỉnh ứng xử, phát ngôn, tác phong sinh hoạt của cán bộ, công chức từ sự giám sát, phản biện của báo chí, dư luận xã hội; về cung cấp thông tin và giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức thiết… Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ. Với tinh thần cầu thị, thành phố Hà Nội mong được lắng nghe, tham vấn những đóng góp, hiến kế từ các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý tại Hội thảo.

Trên cơ sở những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận chính quyền và thực thi trách nhiệm công vụ ở Hà Nội, tại Hội thảo các tham luận đề xuất các kiến nghị, giải pháp như: Đẩy mạnh xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với lợi ích người dân; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng thực thi công việc và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục hướng công tác dân vận về cơ sở, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy trách nhiệm người đứng đầu chính quyền trong công tác dân vận; hoàn thiện pháp luật về đạo đức công vụ;đẩy mạnh xây dựng văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực thi trách nhiệm công vụ; tăng cường công tác tuyên truyền về trách nhiệm công vụ…

Những nội dung của Hội thảo sẽ được chính quyền Thành phố Hà Nội chắt lọc, vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Hà Nội, hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, kỷ cương, minh bạch và liêm chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Hà Nội thời gian tới, đồng thời đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phương Bùi

Nguồn :