M
23:05 | 27/12/2019

Cải cách hành chính và những dấu ấn

(LĐTĐ) Công tác cải cách hành chính trên địa bàn Hà Nội đã và đang tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Dù vậy, xét về lâu dài, các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ cần tiếp tục coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng. Công tác này phải được làm thường xuyên, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm thì mới mang lại kết quả cao.

cai cach hanh chinh va nhung dau an Sôi nổi Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019
cai cach hanh chinh va nhung dau an Nỗ lực xây dựng nền hành chính vì nhân dân

Đạt nhiều kết quả

Đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính (CCHC) Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, sau 3 năm thực hiện, các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 08-CTr/TU cơ bản đã hoàn thành.

Một số chỉ tiêu đã về đích sớm, vượt kế hoạch. Đặc biệt, Hà Nội đã hoàn thành 11/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và chỉ tiêu về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (đều đạt trên 80%). “CCHC thực sự là điểm sáng trong ba khâu đột phá của Thành phố, được Trung ương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”, ông Phạm Tuấn Anh khẳng định.

cai cach hanh chinh va nhung dau an
Thời gian qua, CCHC thực sự là điểm sáng trong ba khâu đột phá của thành phố

Ghi nhận thực tế cho thấy, thời gian qua công tác CCHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Đáng mừng là, Hà Nội vẫn tiếp tục được biết đến là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường, thị trấn có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ sở khai thác dữ liệu dân cư. Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt. Điều này đặc biệt thể hiện ở chỗ Thành phố đã tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” và “Một đầu mối, một việc xuyên suốt”.

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy có nhiều đột phá, được triển khai quyết liệt, bài bản, khoa học và có tính hệ thống. Thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm 1 cơ quan hành chính ngang sở, giảm 49 phòng (từ 208 phòng xuống 159 phòng, giảm 29 trưởng phòng, 120 phó trưởng phòng). Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, thành phố đã thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Các đơn vị sự nghiệp thuộc sở đã giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị (giảm 121 đơn vị, tương đương 30,2%). Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị xuống còn 90 đơn vị (giảm 53,4%).

Đẩy mạnh triển khai thường xuyên

Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ cho biết, sau 3 năm thực hiện, các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 08-CTr/TU cơ bản đã hoàn thành. Một số chỉ tiêu đã về đích sớm, vượt kế hoạch; hoàn thành 11/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và chỉ tiêu về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (đều đạt trên 80%).

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, nhờ đẩy mạnh siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính đã góp phần giúp giảm số trường hợp cán bộ công chức vi phạm qua các năm được phát hiện từ các cuộc kiểm tra công vụ của Đoàn kiểm tra công vụ thành phố. Cụ thể, năm 2017, đoàn phát hiện và đề xuất kỷ luật 34 trường hợp vi phạm; năm 2018 phát hiện 5 trường hợp thì đề xuất kỷ luật 2 trường hợp, rút kinh nghiệm với 3 trường hợp. Năm 2019 phát hiện 10 trường hợp vi phạm cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng xử lý cụ thể.

Dù đạt nhiều thành tựu và có nhiều nỗ lực song trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nay các lĩnh vực CCHC còn nhiều nội dung bất cập, triển khai chậm, chưa kịp thời, chưa đáp ứng theo yêu cầu của Trung ương. Cụ thể, hiện chỉ số thành phần về "Tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị" trong Chỉ số hài lòng chung vẫn còn thấp, chỉ đạt 70,7%; trong đó nội dung "Cơ quan thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị" đạt dưới 70%; nội dung "Cơ quan tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh kiến nghị tích cực" chỉ đạt 70,29%. Để tiếp tục nâng cao, duy trì chỉ số CCHC và cải thiện chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, Hà Nội đang chủ động rà soát, đánh giá từng nhiệm vụ, tham mưu, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục ngay tồn tại, hạn chế.

cai cach hanh chinh va nhung dau an

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn, để tạo được hài lòng thực sự của người dân mỗi khi giải quyết thủ tục hành chính, từ Thành phố đến cấp xã còn không ít hạn chế cần sớm khắc phục. Chẳng hạn, tại địa bàn nông thôn, do nhiều người dân chưa quen sử dụng công nghệ thông tin, giao dịch tại bộ phận một cửa lại đa số là người nhiều tuổi không thành thạo dùng máy tính hay điện thoại thông minh, không nhiều người có địa chỉ email... Ngoài ra, tại một số xã do có diện tích bộ phận một cửa hạn hẹp, thiết bị công nghệ thông tin chưa đầy đủ... cũng đang là rào cản gây khó khăn trong triển khai các dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, Chương trình 08-CTr/TU là một trong 8 chương trình của Thành ủy trong khóa này. Đây là một trong những chương trình nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự là công bộc của nhân dân, phải tôn trọng và thực hiện phục vụ nhân dân.

Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4. Đến nay, toàn Thành phố có 1.448 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (tỷ lệ 80%), trong đó, có 1.209 dịch vụ công mức độ 3 và 239 dịch vụ công mức độ 4. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử Thành phố đạt trên 2,2 triệu hồ sơ.

Riêng thủ tục liên thông đăng ký khai sinh đang vận hành trên hệ thống một cửa dùng chung đạt tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến là 74%. Từ kết quả trên, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước có bước cải thiện, nâng cao qua từng năm. Cụ thể, chỉ số hài lòng (SIPAS) của Thành phố năm 2018 là 83%, tăng 16 bậc so với năm 2017, hoàn thành so với chỉ tiêu Chương trình 08 và sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ.

Giang Nam

Nguồn :