M
15:59 | 03/03/2020

Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật của các cấp Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội năm 2019 vừa qua là tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức và tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước.

tich cuc tham gia cong tac cai cach hanh chinh 104169 Tổng kết hoạt động Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội năm 2019
tich cuc tham gia cong tac cai cach hanh chinh 104169 Chuyển giao- tiếp nhận 6 CĐCS Chi cục Thuế huyện về trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố
tich cuc tham gia cong tac cai cach hanh chinh 104169 Hội nghị cán bộ công chức, viên chức phải thực sự dân chủ
tich cuc tham gia cong tac cai cach hanh chinh 104169
Cán bộ công chức viên chức Sở Đầu tư Hà Nội trách nhiệm, tận tình khi tiếp đón người dân đến nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. 

Ông Đặng Văn Hải- Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố đã phát động đến 100% công đoàn cơ sở trực thuộc vận động cán bộ công chức viên chức lao động tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Thông qua thi đua nhằm động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị… 

Hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã  tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của Thành phố, tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố tập trung rà soát tất cả các thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành để cắt giảm, phối hợp liên thông các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chú trọng cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tiếp tục duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Thành phố năm 2019 thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập quốc tế.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ thi hành công vụ của cán bộ công chức viên chức có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực trên cơ sở thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử do UBND Thành phố ban hành và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng tiến tới xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, năm 2020, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong đó có việc tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Thủ đô.  

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục vận động 100% cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”; Tiếp tục thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”; tích cực tham gia cải cách hành chính; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...”- ông Đặng Văn Hải nói.

Ngọc Tú

Nguồn :