M
14:57 | 30/10/2018

Tăng cường hiệu quả hoạt động giáo dục trong các trường THCS

(LĐTĐ) Giáo viên có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình Trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.  

tang cuong hieu qua hoat dong giao duc trong cac truong thcs Hà Nội: Tập trung hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường học
tang cuong hieu qua hoat dong giao duc trong cac truong thcs Công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế trong giáo dục
tang cuong hieu qua hoat dong giao duc trong cac truong thcs Hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018 - 2019
tang cuong hieu qua hoat dong giao duc trong cac truong thcs Ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm học 2018 – 2019.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong văn bản số 4568/SGDĐT-GDPT về việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong năm học 2018 – 2019 cấp THCS vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành

Theo đó, đối với các đơn vị thực hiện chương trình và sạch giáo khoa hiện hành, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các quận/huyện/thị xã tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong các trường THCS. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với nhà trường, gia đình, xã hội và cộng đồng. Đồng thời thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đảm bảo dạy thực chất - học thực chất - đánh giá thực chất; tuyệt đối không cắt xén, dồn ép chương trình.

tang cuong hieu qua hoat dong giao duc trong cac truong thcs
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và chuẩn bị tốt nhất về kiến thức, kĩ năng, phương pháp làm bài và tâm lý phục vụ cho việc đổi mới phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT từ năm học 2019 - 2020, nhất là đối với giáo viên, học sinh, phụ huynh lớp 9.

Giáo viên các trường THCS cần thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học, kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Giáo viên có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình Trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

Đối với việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kiểm tra học kỳ, Sở GD&DDT Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 về dạy học và kiểm tra, đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và nâng cao. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu biên soạn, phê duyệt đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Các phòng GD&ĐT nghiên cứu kỹ ma trận đề, đề minh họa phục vụ cho đổi mới phương thức tuyển sinh lớp 10 từ năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT; tiếp tục ra đề kiểm tra học kì chung với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9 cho toàn đơn vị, tổ chức chấm chéo và phân tích số liệu, rút kinh nghiệm giữa các nhà trường.

Việc khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Sở GD&ĐT ủy quyền cho lãnh đạo phòng GD&ĐT căn cứ vào điều kiện thực tiễn của đơn vị mình và quyết định.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT. Duy trì chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn của toàn đơn vị trong bối cảnh đổi mới phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ năm học 2019 – 2020 theo tinh thần của Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 9/10/2018.

P.T

Nguồn :