M
11:03 | 10/04/2018

Chương trình công tác quý 1/2018 của HĐNĐ TP

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả

Trong quý I năm 2018, thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, HĐND các cấp thành phố Hà Nội bám sát nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố để thể chế hóa, ban hành chương trình hoạt động, các quyết định, kế hoạch, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương.

ro nguoi ro viec ro trach nhiem va ro hieu qua Hành động quyết liệt để đạt kết quả cao

73 đầu việc được triển khai hiệu quả

Ngay sau hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018, HĐND các cấp đã tập trung triển khai các hoạt động, tổ chức giám sát, khảo sát, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND, thực hiện các công việc trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách…Hoạt động của HĐND các cấp trong quý I đã đảm bảo đúng chương trình công tác đề ra, đạt chất lượng, hiệu quả, khẳng định vị thế, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

ro nguoi ro viec ro trach nhiem va ro hieu qua
Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố

Cụ thể công tác lãnh đạo, chỉ đạo được HĐND thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt, toàn diện. Trong đó việc chỉ đạo, triển khai Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” với 252 đầu việc. Trong quý I, 73 đầu việc đã được triển khai, cơ bản đều theo đúng thời gian, tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, Thường trực, các Ban HĐND các cấp cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả; đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời. Đặc biệt HĐND các cấp đã vào cuộc một cách tích cực, chủ động, ngay từ sớm để xem xét ban hành nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và tình hình dân sinh bức xúc, góp phần vào việc triển khai nhanh, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Quý II là thời điểm đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố và hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, HĐND Thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và từng địa phương, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; Tích cực chủ động chuẩn bị sớm các nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND các cấp.

Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố, HĐND cấp huyện, cấp xã triển khai chương trình giám sát theo kế hoạch. Tổ chức đúng quy định các phiên họp Thường trực HĐND các cấp hàng tháng theo quy định. Đồng thời tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu HĐND theo đúng quy chế. Chuẩn bị tốt nhất các công tác tổng kết 10 năm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội; tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô…

Cũng trong quý 1, HĐND Thành phố tổ chức thành công, chất lượng Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố. Phiên giải trình được kết nối trực tuyến tới 30 quận, huyện, thị xã với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu, với không khí sôi nổi, thẳng thắn, từng vấn đề, nhất là những hạn chế đã được các đại biểu nêu rõ, gắn với đó là câu hỏi xoáy sâu vào trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đã có 16 đại biểu đặt câu hỏi với 18 lượt ý kiến; 16 lượt ý kiến giải trình của các cơ quan liên quan, tăng 50% so với cùng kỳ trước. Đặc biệt, đổi mới lần này là có sự tham gia giải trình trực tiếp của 3 Chủ tịch UBND xã, phường. Ngay sau Phiên giải trình những kết quả, hiệu ứng tích cực đã được thể hiện rõ nét; được UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tới Thường trực HĐND Thành phố. Qua đó, thực sự khẳng định vai trò, vị thế của HĐND Thành phố và hỗ trợ, hướng dẫn tốt tới Thường trực HĐND các cấp trong việc tiếp thu, học tập mô hình tổ chức để triển khai thực hiện

Hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân

Giám sát, khảo sát theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ đầu năm trên địa bàn, được các ban HĐND Thành phố thực hiện hiệu quả. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành khảo sát tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán; chuỗi giá trị trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh; giám sát về tình hình giao kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của Thành phố...

Ban Pháp chế giám sát về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Luật Thủ đô phục vụ Đoàn giám sát của UBPL Quốc hội; Chủ trì, phối hợp với Ban Đô thị tham mưu cho Thường trực HĐND Thành phố nội dung liên quan đến việc xử lý vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng. Ban Đô thị khảo sát công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất; triển khai kế hoạch Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại, chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố.

Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức khảo sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc tại huyện Ba Vì và Ban Dân tộc; xây dựng kế hoạch giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Cũng trong quý 1/2018, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri cũng được thực hiện hiệu quả. Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân và hiện đang theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, 108 lượt đại biểu HĐND Thành phố, trong đó có đồng chí Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND cùng nhiều đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Thành phố đã tiến hành tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của 30 quận, huyện, thị xã. Qua đó tiếp thu ý kiến, kiến nghị, các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới công dân và lắng nghe, tiếp thu tình hình cơ sở.

Quý I/2018, HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý 285 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trên cơ sở nghiên cứu đơn, đã xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 57 đơn, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 07 đơn, lưu 211 đơn do trùng, hết thẩm quyền hoặc đã được xử lý. Đã nhận được 48 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn và 118 văn bản liên quan của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển đến.

TrầnVũ

Nguồn :