M
13:32 | 06/06/2018

​Quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", từ đầu năm đến nay Hà Nội đã triển khai nhiều chủ trương và giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác này.

quyet tam nang cao hieu qua hoat dong cua cac don vi su nghiep Siết kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị
quyet tam nang cao hieu qua hoat dong cua cac don vi su nghiep Hà Nội giao quyền tự chủ tài chính cho 60 đơn vị y tế

Cụ thể, Thành phố Hà Nội đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý xây dựng. Thành phố cũng đang xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Y tế về Đề án tổ chức mô hình Trung tâm Y tế - Dân số, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

quyet tam nang cao hieu qua hoat dong cua cac don vi su nghiep
Bộ phận một cửa huyện Quốc Oai.

Sở Nội vụ Thành phố cũng trình UBND Thành phố sáp nhập Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Thành phố trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đầu tư Thành phố.

Đối với việc quy hoạch và xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, đến nay Thành phố đã đẩy mạnh giao tự chủ chi thường xuyên đối với 108 đơn vị với 8.761 biên chế.

Bên cạnh đó cũng tổ chức hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký kế hoạch tự chủ giai đoạn 2017-2021 làm cơ sở giảm chi ngân sách, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo đánh giá sơ bộ, đến năm 2021 Thành phố có số đơn vị tự chủ chi thường xuyên là 208 với tổng biên chế 16.017. Trong đó đơn vị sự nghiệp Y tế 19 đơn vị với 7.478 biên chế, sự nghiệp giáo dục 85 đơn vị với 4.051 biên chế, lĩnh vực khác 104 đơn vị với 4.488 biên chế. Ngoài ra có 10 đơn vị đăng ký tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư với 899 biên chế.

Riêng việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, hiện nay Thành phố đã lựa chọn 5 đơn vị chuyển sang công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đã thực hiện sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Sát hạch để cấp giấy phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, hiện đang triển khai thực hiện đối với các đơn vị còn lại theo tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017...

Với những kết quả này cho thấy Hà Nội quyết tâm thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Quá trình này không đơn thuần là giảm đầu mối, giảm biên chế mà là rà soát chức năng, nhiệm vụ phù hợp đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, nâng cao chất lượng sử dụng nhân lực và thực hiện mục tiêu cuối cùng là chất lượng thực thi công vụ.

Nguồn :