M
10:48 | 19/01/2015

Quy hoạch cán bộ Công đoàn như chuẩn bị hạt giống tốt

Có người quan niệm rằng: công tác quy hoạch cán bộ Công đoàn không khó khăn mấy, bởi cán bộ công đoàn thuộc diện “đoàn viên công đoàn bầu”, trúng ai người đó làm, không cần lo xa làm gì .

Song về mặt thực tế, tình trạng hụt hẫng cán bộ làm công tác công đoàn không ít ở nhiều doanh nghiệp, nghiệp đoàn lại là điều có thật. Nhiều khi sự chọn lựa Chủ tịch công đoàn giống như việc “bó đũa chọn lấy cột cờ”, dễ bị động do chưa được quy hoạch, bồi dưỡng trước. Mặt khác xưa nay cán bộ công đoàn thường thay đổi theo nhiệm kỳ bầu cử, có khi chỉ làm một khoá rồi thôi. Bởi vậy tình trạng thiếu, hoặc chưa kịp chuẩn bị người kế cận rất thường xảy ra.

Chính vì vậy, công tác quy hoạch, chuẩn bị cán bộ công đoàn là điều đáng suy nghĩ. Trong bài này tôi xin tham gia mấy ý kiến:

1- Tuy cán bộ công đoàn do tập thể đoàn viên công đoàn trong tổ chức bầu ra theo luật Công đoàn, song rất cần có kế hoạch dự kiến bồi dưỡng, chuẩn bị giới thiệu để đoàn viên công đoàn bầu được người cán bộ công đoàn có đủ tiêu chuẩn theo quy định, mà không bị động. Cán bộ công đoàn thường hay kiêm nhiệm các công việc chuyên môn, nên một khi họ sắp nghỉ hưu, hay phải thuyên chuyển công tác, phải đi học theo yêu cầu …khi đó phải lựa chọn người thay thế. Nếu đã có sự chuẩn bị trước thì thật đúng lúc, đúng người.

2- Sớm lựa chọn cán bộ công đoàn theo tiêu chuẩn, lại có sở trường làm công tác công đoàn, thì khoa học hơn là chọn theo cảm tính rồi mới bồi dưỡng sau. Trong thực tế cán bộ công đoàn, nhất là Chủ tịch công đoàn trước hết là người có cái tâm, nhiệt tình với công tác công đoàn, có tố chất trong công tác vận động quần chúng, đại diện cho người lao động, có bản lĩnh chính trị và tính trung thực…Những nét tiêu chuẩn cơ bản đó vừa như yếu tố bẩm sinh, vừa được bồi dưỡng rèn luyện trước, thì khi ở cương vị cán bộ công đoàn mới phát huy tốt được.

3- Cán bộ công đoàn ở cơ sờ, không ít người do nhiều lý do trình độ học vấn có hạn, tuy nhiệt tình, nhưng không qua trường lớp nghiệp vụ công đoàn, nên đôi khi gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cần có kế hoạch cho cán bộ được học tập, đào tạo nghiệp vụ để đưa vào diện quy hoạch, là rất cấp thiết. Kế hoạch học tập một phần do cán bộ tự cập nhật, mặt khác do tổ chức cử đi, không nên khi “cần” đưa cán bộ ra giới thiệu là xong, còn người đó “bơi” thế nào tùy họ.

Ai cũng hiểu: cán bộ quyết định hiệu quả công việc, song bắt tay vào công việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn lại gặp nhiều sự “tế nhị”, dẫn đến hiệu quả hoạt động của cán bộ chỉ ở mức bình bình. Nếu có sự chuẩn bị “vun trồng, chăm sóc” cho cây tươi tốt thì quả mới ngọt. Việc quy hoạch đội ngũ cán bộ công đoàn ví như chuẩn bị hạt giống tốt, thì cây xanh tươi, cho nhiểu trái ngọt .

Quang Chiểu

( 713 Âu cơ; P.Tân Thành, Q.Tân Phú . TP.HCM)

 

Nguồn :