M
21:58 | 16/03/2018

Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

quy dinh ve bao ve moi truong trong thi cong xay dung cong trinh Tăng cường giải pháp tự nhiên để bảo vệ nguồn nước
quy dinh ve bao ve moi truong trong thi cong xay dung cong trinh Hà Nội: Nhếch nhác nơi công cộng
quy dinh ve bao ve moi truong trong thi cong xay dung cong trinh Phúc Thọ: Những chuyển biến tích cực từ cuộc vận động 3 sạch

Theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD, các chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công trong thi công công trình xây dựng có trách nhiệm bảo vệ môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể:

Đối với chủ dự án, cần lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận trước khi thi công xây dựng công trình.

quy dinh ve bao ve moi truong trong thi cong xay dung cong trinh
Chủ dự án và nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, (Ảnh minh họa)

Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo về bảo vệ môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng. Phối hợp với nhà thầu xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn đề phát sinh.

Đối với nhà thầu thi công xây dựng, thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công gói thầu; Dừng xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2018 và thay thế cho Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

Nguồn :