M
09:48 | 08/03/2019

Quận Long Biên: 121 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng về Đảng

(LĐTĐ) 121 quần chúng ưu tú tại 30 Chi, Đảng bộ trực thuộc quận Long Biên đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 3/2019 do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên phối hợp với Ban Tổ chức Quận uỷ tổ chức.

quan long bien 121 quan chung uu tu tham du lop boi duong ve dang Cán bộ cơ quan Dân Đảng quận Long Biên ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam"
quan long bien 121 quan chung uu tu tham du lop boi duong ve dang Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở
quan long bien 121 quan chung uu tu tham du lop boi duong ve dang Ấm áp Tết sum vầy với "chuyến xe nghĩa tình" của Công đoàn Long Biên

Hoạt động trên nằm trong Kế hoạch số 173-KH/QU ngày 22/1/2019 của Quận ủy Long Biên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảng viên quận năm 2019 và Quyết định số 852-QĐ/QU ngày 26/2/2019 của Quận ủy Long Biên về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 3/2019.

quan long bien 121 quan chung uu tu tham du lop boi duong ve dang
Lớp bồi dưỡng giúp các quần chúng ưu tú nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Trần An

Theo đó, các quần chúng ưu tú được nghiên cứu 5 chuyên đề cơ bản trong cuốn Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật xuất bản, cùng chuyên đề bổ trợ thực tế về tình hình công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Lớp bồi dưỡng giúp các quần chúng ưu tú nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên...

L.N

Nguồn :