M
17:23 | 03/10/2017

Quận Hai Bà Trưng: Đa dạng hóa hình thức tiếp công dân

Mặc dù việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã làm phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác tiếp công dân trên địa bàn quận đã thành nề nếp, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

quan hai ba trung da dang hoa hinh thuc tiep cong dan Quận Hai Bà Trưng: Nhiều chuyển biến tích cực về trật tự đô thị
quan hai ba trung da dang hoa hinh thuc tiep cong dan Quận Hai Bà Trưng: Tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt I năm 2017

Cùng với việc ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, trong những năm qua, quận Hai Bà Trưng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức như: In tờ gấp, phát trên hệ thống loa truyền thanh, cổ động trực tiếp… Lấy ngày thứ Năm hàng tuần là “Ngày pháp luật” để tuyên truyền pháp luật nói chung cũng như pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nói riêng. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 43 cuộc tuyên truyền với 3.996 đối tượng là các hòa giải viên, tổ trưởng dân phố.

quan hai ba trung da dang hoa hinh thuc tiep cong dan
Bộ phận một cửa phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Ảnh NC

Đồng thời, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên cổng giao tiếp điện tử của quận và các phường. Thông báo công khai việc chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên trang cổng giao tiếp điện tử của quận để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, tăng cường đối thoại với công dân để kịp thời hướng dẫn, giải thích những thắc mắc về chính sách pháp luật khi tiếp công dân, đặc biệt khi triển khai các dự án trên địa bàn.

Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Đáng chú ý, quận đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tới các phòng, ban, ngành và 20 phường đảm bảo hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời. Quận cũng chú trọng công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành với các phường để giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn.

Kết quả, trong thời gian qua, quận đã tiếp 3917 lượt công dân, trong đó: Lãnh đạo Quận tiếp 232 lượt, Ban tiếp công dân UBND quận tiếp 1.883 lượt; lãnh đạo UBND các phường tiếp 758 lượt; bộ phận tiếp công dân các phường tiếp 1.044 lượt. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Cấp quận đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 146/146 đơn khiếu nại; Tiếp nhận, xử lý và giải quyết 45/46 đơn tố cáo, hiện đang giải quyết 01 đơn.

Các cơ quan tư pháp đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, duy trì lịch họp hàng tuần, hàng tháng giữa lãnh đạo các cơ quan để cùng nhau thống nhất đường lối xử lý, giải quyết các vụ việc. Nhờ vậy, công tác điều tra - truy tố - xét xử các vụ án đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, không để xảy ra các vụ án oan sai, vi phạm thủ tục tố tụng. Trong đó, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp được điều tra khám phá kịp thời.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền cũng được quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng. Trong 3 năm qua (2014 – 2017), Tòa án nhân dân quận đã tổ chức tiếp 136 lượt công dân; Viện kiểm sát nhân dân quận đã tổ chức tiếp 674 lượt người; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền với 254 đơn; Công an quận đã tổ chức tiếp 104 lượt công dân; tiếp nhận 3.046 đơn thư, trong đó, đã giải quyết 13 đơn khiếu nại, 72 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.

Theo lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, để làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, trong thời gian tới, quận xác định nhiệm vụ hàng đầu vẫn là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thế chính trị - xã hội, thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn khi mới phát sinh.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và các phường trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo để chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Đồng thời, đổi mới công tác tiếp công dân, gắn tiếp công dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại giải quyết triệt để những kiến nghị chính đáng của công dân. Mặt khác, quận cũng sẽ tiến hành rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và lợi ích của công dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư... đảm bảo đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

Hoàng Phúc

Nguồn :