M
09:44 | 11/11/2018

Phúc Thọ: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động hướng tới xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế địa phương và thực hiện chương trình nông thôn mới là chủ trương xuyên suốt được các cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Phúc Thọ quan tâm đẩy mạnh thực hiện thời gian qua.

Huyện Phúc Thọ nỗ lực cán đích nông thôn mới
Huyện Phúc Thọ: 100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Theo ông Trần Mạnh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ: Năm 2018, huyện phúc Thọ đã tổ chức 37 lớp đào tạo nghề cho 1.295 học viên, trong đó nghề phi nông nghiệp 17 lớp với 595 học viên, nghề nông nghiệp 20 lớp với 700 học viên.

Mô hình chăn nuôi, cung cấp thịt lợn sinh học Liên Việt tại xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ). Ảnh Mai Quý

Trước đó, trong năm 2017, từ ngân sách của Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã tổ chức 28 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 980 lao động, trong đó chủ yếu là nghề phi nông nghiệp.

Theo đó, sau khóa học, một số nghề được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo nhiều việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Đặc biệt, đã khuyến khích phát triển làng nghề truyền thống và nhân cấy nghề mới. Đến nay, toàn huyện có 60/80 làng có nghề, trong đó có 5 làng nghề đã được công nhận, mỗi năm thu hút và tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động nông thôn.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, UBND huyện Phúc Thọ phấn đấu hoàn thành mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 nhằm phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, huyện sẽ tiếp tục tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề trong nông nghiệp theo các mô hình học nghề hiệu quả; đồng thời huyện có làng nghề may, mộc nên sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo các nghề này.

Đánh giá về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Trần Mạnh Hải khẳng định: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, chương trình đào tạo nghề được gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các ngành nghề được đào tạo cơ bản phù hợp với nhu cầu của người lao động; phần lớn lao động sau khi được đào tạo đã phát huy và vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong lao động sản xuất, tăng thu nhập, đời sống được nâng cao.

Cũng theo ông Hải, hàng năm, Huyện ủy đều chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đồng thời xác định công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm là một chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm là tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

B.D

Nguồn :