M
09:56 | 31/10/2017

Huyện Quốc Oai:

Phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và đổi mới trong cách làm, những năm qua, huyện Quốc Oai đã gặt hái được nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Hiện nay, Quốc Oai đang nỗ lực đưa 4 xã còn lại về đích và phấn đấu sẽ đạt huyện NTM vào năm 2018.

tin nhap 20171031092633 Huyện Quốc Oai: Đi đầu về cấp sổ đỏ cho người dân
tin nhap 20171031092633 Huyện Quốc Oai thực hiện tốt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm, khi mới triển khai chương trình xây dựng NTM, huyện gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Sau đó, huyện đã thay đổi cách làm, không thực hiện dàn trải mà ưu tiên tập trung cho những xã có điều kiện về đích sớm.

Ban chỉ đạo huyện làm việc với từng xã, rà soát, đánh giá từng tiêu chí cụ thể, cũng như phương án tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đẩy mạnh đấu giá đất, kêu gọi xã hội hóa để có nguồn lực... Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, chỉ sau một thời gian ngắn, tiến độ xây dựng NTM chuyển biến rõ nét.

tin nhap 20171031092633
Huyện Quốc Oai gặt hái được nhiều thành quả trong xây dựng NTM. ảnh: NC

Trong đó, nổi bật nhất là các nhóm tiêu chí như: Quy hoạch, 100% xã đạt tiêu chí theo quy định; các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng có 100% số xã, thôn có điện thắp sáng phục vụ sản xuất, có hệ thống thông tin liên lạc, chợ nông thôn; 100% số xã đạt chuẩn về y tế, giáo dục và có hệ thống chính trị vững mạnh. 78% số xã của Quốc Oai đã đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trường học; 78% số xã đạt và cơ bản đạt về tiêu chí thu nhập bình quân đầu người; 75% số xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn... Năm 2015, huyện có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, năm 2016 huyện có thêm 6 xã được công nhận xã NTM (tăng 4 xã so với chỉ tiêu Thành phố giao, tăng 1 xã so với chỉ tiêu HĐND huyện giao) nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 16/20 xã, chiếm 80%.

Cùng với xây dựng NTM, huyện cũng tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thời gian qua, huyện đã dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hơn 1.200ha. Huyện đã hỗ trợ người dân giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, máy gặt đập liên hợp; xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn như rau an toàn. Nhờ vậy đến nay, trên địa bàn đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung có hiệu quả kinh tế cao, sản xuất rau an toàn; chăn nuôi gia súc, gia cầm xa khu dân cư gắn với xử lý chất thải chăn nuôi.

Ông Nguyễn Hồng Lâm cho biết, từ nay đến cuối năm huyện sẽ tập trung đôn đốc hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của 4 xã Đồng Quang, Cộng Hòa, Đông Yên, Hòa Thạch và hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cùng với việc tiếp tục chú trọng tuyên truyền, huyện cũng sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.

Triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy hoạch chuyển đổi cây trồng vật nuôi đã được phê duyệt, đồng thời hoàn thành quy hoạch chuyển đổi vùng chuyên canh tại các xã, thị trấn còn lại.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước ứng dụng công nghệ cao và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%; số hộ thoát nghèo đạt trên 770 hộ.

Mặt khác, huyện cũng đã kiến nghị Thành phố hỗ trợ, bố trí kinh phí và cho phép triển khai trước dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; bố trí vốn xây dựng trường THPT Quốc Oai và trường THPT Minh Khai đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018. Đồng thời, hỗ trợ về cơ chế, kinh phí để xử lý rác thải, nước thải tại các làng nghề đảm bảo tiêu chí môi trường trong NTM. Mục tiêu của huyện đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Hoàng Phúc

Nguồn :