M
07:43 | 07/01/2017

Phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2017 - 2020 của Thành phố:

Phấn đấu thêm 3,5 triệu m2 sàn xây dựng

(LĐTĐ) Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, tính đến ngày 30/11/2016, TP có 36 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành với trên 1,3 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở, trong đó, có 5 dự án nhà ở công nhân với trên 163 nghìn m2 sàn xây dựng.

phan dau them 35 trieu m2 san xay dung Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi về quản lý đầu tư xây dựng
phan dau them 35 trieu m2 san xay dung Hà Nội phải bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Hiện, Thành phố đã bố trí, giải quyết chỗ ở cho 11,8 nghìn hộ gia đình. Riêng năm 2016, giải quyết cho ở cho 1,6 nghìn hộ gia đình và trên 45 nghìn chỗ ở cho công nhân.

Theo kế hoạch giai đoạn 2017-2020, Hà Nội cần thêm khoảng 3,5 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở xã hội. Để giải quyết nhu cầu, khắc phục các tồn tại, hạn chế, Hà Nội sẽ kiểm tra, rà soát các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chậm triển khai, làm rõ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, tập trung chỉ đạo giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

phan dau them 35 trieu m2 san xay dung

Thành phố sẽ tập trung đầu tư các dự án khu đô thị nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối giao thông thuận tiện với các khu, cụm công nghiệp, khu thương mại để bù đắp phần diện tích nhà còn thiếu; đồng thời, giải quyết các tồn tại, bất cập trong đầu tư, quản lý, sử dụng các khu nhà ở xã hội nhỏ lẻ; hạn chế phát triển các dự án nhà ở xã hội nhỏ lẻ trên địa bàn.

Ngoài ra, TP cũng lựa chọn chủ đầu tư có năng lực về tài chính, có trách nhiệm xã hội cao để thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội; yêu cầu và tạo điều kiện về đất đai, cơ chế chính sách cho các chủ đầu tư khu công nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Trên cơ sở, rút kinh nghiệm những dự án nhà ở công nhân trước đó, nhà xây mới phải phù hợp với thu nhập, điều kiện sinh hoạt của công nhân.

P.V

Nguồn :