M
16:20 | 25/10/2018

Công tác cải cách hành chính của Thủ đô:

Nhiều chuyển biến tích cực

(LĐTĐ) Thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Thủ đô tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét. Từ nay đến hết năm, thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất nhằm kịp thời xử lý những hành vi nhũng nhiễu, vi phạm, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

nhieu chuyen bien tich cuc 81882 Thị xã Sơn Tây chú trọng thực hiện cải cách hành chính
nhieu chuyen bien tich cuc 81882 Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 23/10, ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, công tác CHCC của thành phố 9 tháng qua đã có nhiều chuyển biến rõ nét, triển khai đồng bộ trên mọi nội dung, được Trung ương đánh giá cao. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ đầu tư.

Cùng với đó, thành phố chú trọng nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố. Công tác thanh tra, kiểm tra CCHC được chú trọng, tăng cường kiểm tra đột xuất, qua đó đã tạo chuyển biến khá rõ nét, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan đơn vị. Thành phố đã tiến hành kiểm tra 22 cơ quan, đơn vị bao gồm: 4 sở, 4 quận, 2 huyện và 12 xã, phường, thị trấn.

nhieu chuyen bien tich cuc 81882

Bộ phận một cửa phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm

Cùng với việc đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, Hà Nội cũng đã tích cực triển khai đầu tư phát triển hạ tầng và ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, tăng cường triển khai dịch vụ công mức độ 3,4 phục vụ các nhu cầu giao dịch của doanh nghiệp và người dân.

Đến nay, thành phố đã kết nối mạng diện rộng đến 584/584 xã, phường, thị trấn, đồng thời đảm bảo trang bị công nghệ thông tin đến cấp xã để triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung cung cấp các dịch vụ công mức 3,4 trên nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận huyện, 584 xã, phường, thị trấn.

Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành quy định, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xác tại thành phố. Ông Hoa cho biết, hiện thành phố đã triển khai thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố tại 7 đơn vị, tiến tới thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến 26/9/2018, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên toàn địa bàn thành phố là 556 (đạt 29%) trong đó 386 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 170 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Việc thực hiện Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế cũng được thành phố triển khai bài bản, có hiệu quả. Cụ thể, trong 9 tháng qua, thành phố đã phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế 3 đợt đối với 136 công chức, viên chức và người làm lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. “Hiện nay, toàn thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Hoàn thành việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị. Dự kiến giảm cả giai đoạn là 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, phấn đấu thêm 61 đơn vị tự chủ đảm bảo đạt mục tiêu Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, ông Nguyễn Đình Hoa cho biết.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, trong các tháng cuối năm, Thành phố đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh CCHC, trong đó sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2018 của Thành phố gắn với thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; tập trung hoàn thành Đề án thí điểm “Mô hình chính quyền đô thị”. Cùng với đó, Thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất nhằm kịp thời xử lý những hành vi nhũng nhiễu, vi phạm, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Nguyễn Công

Nguồn :